Eliteokse fra Hovsherad

Styret i Geno har valgt ut 13 NRF-eliteokser til bruk fra og med oktober. Sju av oksene har vært i bruk en stund, mens seks er nye. En av de nye er 10540 Eik, født hos Sonja og Einar Surdal i Hovsherad.

10540 Eik har 21 poeng i samla avlsverdi. Den gir døtre som melker mye og har gode jur. Far til oksen er finske 23001 Lusi Kottlan Luiro. Morfar er den tidligere NRF-toppoksen 5277 Ulsaker.

Starter jakten tidlig

Geno starter jakten på eliteoksene allerede før kalvene er født. Sonja og Einar Surdal fikk i 2004 beskjed om at en av kuene deres kunne være drektig med en framtidig eliteokse. 7. august 2005 ble kalven født og innmeldt til Geno. Fem år etter – i september i år – fikk ekteparet Surdal telefonen fra Geno som bekreftet at oksen deres var valgt ut som eliteokse.

Velger kun de beste

Om lag 1200 av de rundt 150 000 NRF-oksekalvene som blir født rundt om i Norges land i løpet av et år, blir innmeldt til Geno. Av disse kjøper vi de 300 beste. Tre-fire måneder gamle transporteres oksene fra gårdene de er født på til Genos testingsstasjon i Øyer i Gudbrandsdalen. Her blir de testet for tilvekst, eksteriør og sædkvalitet.  

Cirka ett år gamle er kalvene, som nå har blitt ungokser, ferdig testet. På dette tidspunktet har Geno så mange opplysninger om oksene at de kan velge ut de 130 beste. Oksene blir så flyttet fra testingsstasjonen i Øyer til Store Ree seminstasjon i Stange i Hedmark. Her blir det produsert 2000 doser med sæd av hver av oksene. Denne sæden blir brukt til inseminasjon av kuer og kviger over hele landet.

Venter i 4,5 år

Det tar om lag 4,5 år fra sæden er sendt ut til oksene har fått døtre som har begynt å melke. I denne perioden står oksene i venteokseanlegget på Store Ree. Det samles inn opplysninger om melkemengde, helse, fruktbarhet, lynne, eksteriør og mange andre egenskaper til døtrene. Ut fra avlsverdiene som oksene får basert på disse opplysningene, velger styret i Geno årlig ut 10-12 okser som får status som eliteokser. Det er disse oksene som blir fedre til neste generasjon NRF-dyr.

Heder og ære

Oppdretterne av eliteoksene får diplom og 5000 kroner som en påskjønnelse fra Geno. Den aller beste eliteoksen i hver årgang blir tildelt Geno sin avlsstatuett og en pengepremie på 50 000 kroner.

http://www.geno.no/Forsiden/For-media/Pressemeldinger/Bilder-og-omtale-av-NRF-eliteokser-fra-oktober-2010/kan du laste ned høyoppløselig bilde av 10540 Eik. Her finner du også omtale og bilder av de andre NRF-eliteoksene.

Kontaktperson i Geno:
Avd.leder Marked & Fag: Hans Storlien, telefon 951 74 047

Geno eies av 12 000 norske storfebønder i samvirke. Hovedoppgavene er avl, inseminasjon og tilhørende tjenester. I dette ligger forskning, utvikling og drift av avlssystemer samt forskning og utvikling innen reproduksjon og helse hos storfe. Genos fremste merkevare, Norsk Rødt Fe (NRF) er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden.

Tags:

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.