Eliteokse fra Mosjøen

Styret i Geno har valgt ut 12 NRF-eliteokser til bruk fra og med juli. Av disse er det tre nye okser. En av dem kommer fra Mosjøen.

NRF-oksen 10526 Storremma med 12 poeng i samla avlsverdi er født 17.07.05 hos Bergsnev Samdrift, 8664 Mosjøen. Oksen gir døtre som melker raskt, har høy proteinprosent i melka og gode jur.

Velger kun de beste

Jakten på eliteoksene starter allerede før en oksekalv blir født. Hos Bergsnev Samdrift fikk de allerede i 2004 beskjed om at en av kuene i besetningen kunne være drektig med en framtidig eliteokse. Kalven var 10526 Storremma.

Av de rundt 150 000 oksekalvene som blir født rundt om i landet i løpet av et år, sitter Geno igjen med om lag 1200 innmeldte dyr som vi plukker fra. Vi kjøper de 300 beste av disse.

Tre-fire måneder gamle plasseres kalvene på Genos testingsstasjon i Øyer. Her testes de for tilvekst, eksteriør og sædkvalitet. Bare om lag 40 prosent (130) av ungoksene som testes på Øyer er så gode at de får fortsette ferden mot eliteoksestatus. Cirka ett år gamle flyttes de til Store Ree seminstasjon i Stange hvor de produserer 2000 doser med ungoksesæd som distribueres over hele landet.

Venter i 4,5 år

Det tar om lag 4,5 år fra ungoksesæden er sendt ut til oksene har fått døtre som har begynt å melke. I denne perioden står oksene i venteokseanlegget på Store Ree. Det samles inn opplysninger om melkemengde, helse, fruktbarhet, lynne, eksteriør og mange andre egenskaper hos døtrene. Ut fra avlsverdiene som oksene får basert på disse opplysningene, velger styret i Geno ut eliteoksene.

Fra hvert årskull er det bare 10-12 dyr som passerer det trange nåløyet og får status som eliteokse. Det er disse oksene som blir far til neste generasjon NRF-dyr.

Heder og ære

Oppdretterne av 10526 Storremma og de andre NRF-eliteoksene får diplom og 5000 kroner fra Geno. I tillegg følger både heder og ære. Den aller beste eliteoksen i årgangen får Genos avlsstatuett og en pengepremie på 50 000 kroner.

http://www.geno.no/Forsiden/For-media/Pressemeldinger/Omtale-av-NRF-eliteokser-i-bruk-fra-juli/ kan du laste ned høyoppløselig bilde av oksen 10526 Storremma. Her finner du også omtale og bilder av de andre NRF-eliteoksene.

Kontaktperson i Geno:
Avdelingsleder marked og fag Hans Storlien, telefon 951 74 047.

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.