Geno har overtatt Cryogenetics AS

I oktober 2007 overtok Geno hele eierskapet i selskapet Cryogenetics AS. Dette har tidligere vært et 50/50 eierskap med Aqua Gen AS.

Cryogenetics AS har utviklet en teknologi som gjør at melke fra laks og ørret kan fryses og lagres på flytende nitrogen i tilnærmet uendelig tid. Dette gjøres i enheter som ved opptining kan befrukte 1000 egg per enhet. Resultatene ved bruk av teknologien er like gode som ved bruk av fersk melke. Teknologien kan benyttes til å sikre genetisk materiale mot sykdom, forenkle avlsprogrammer gjennom årgangskrysninger samt forlenge sesongen for rognproduksjon i begge ender.

Cryogenetics AS kommer til å markedsføre teknologien til avlsselskaper og rognprodusenter innenfor havbruk, offentlige forvaltningsprogrammer for villfisk samt kraftselskaper med ansvar for bestandsnivå i vassdrag. Markedene for teknologien vil være i Europa og Nord- og Sør-Amerika. Frysing av melke med opphav i Europa vil skje ved sentralt fryselager på Hallsteingård utenfor Trondheim, mens melke fra Nord- og Sør-Amerika vil bli frosset lokalt.

For mer informasjon kontakt daglig leder Jørn Ulheim på telefon +47 95 72 32 93 eller jorn.ulheim@cryogenetics.no.

Geno
Se www.geno.no:
Geno er et samvirkebasert selskap eid av 15 000 norske storfebønder. Selskapet driver med avl og inseminasjonsvirksomhet på storfe, samt forskning og utvikling i tilknytning til dette.
Geno er største leverandøren av avlsmateriale på storfe i Norge, og eksporterer også sæd av Norsk Rødt Fe (NRF) til en rekke land.
NRF-kua, som Geno har utviklet, kjennetegnes ved friske og fruktbare dyr som produserer mjølk og kjøtt av rett kvalitet og mengde. Internasjonale forsøk bekrefter at rasen er meget konkurransedyktig også i andre land og markeder.
Geno ledes av administrerende direktør Sverre Bjørnstad. Selskapet has 260 ansatte over hele landet og omsetter årlig for om lag 225 millioner kroner. Hovedkontoret ligger i Hamar.

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.