Mange toppokser fra Trøndelag

Styret i Geno har valgt ut 12 NRF-eliteokser for bruk i sesongen januar-april. Av disse er det bare en okse som ikke har vært i bruk som eliteokse tidligere. Den nye oksen, 10183 Aasheim, er født i Trøndelag. Det er også seks av de øvrige eliteoksene.

10183 Aasheim er født 3. september 2002 hos Kari og Asbjørn Aasheim i Steinkjer. Oksen har 16 poeng i samla avlsverdi. Det som karakteriserer denne oksen er at den gir døtre som melker mye og har fine jur. De har også godt lynne. Oksen er kollet, det vil si at den er uten hornanlegg. Far til oksen er 6620 Krejstad.

Kvalitetssæd til hele landet

Alle de 12 eliteoksene står på Geno sin seminstasjon Store Ree i Stange i Hedmark. Her produserer de sæd av beste kvalitet til inseminasjon av kyr over hele Norge og også internasjonalt. I løpet av januar vil hele landet være forsynt med kvalitetssæd av disse NRF-eliteoksene.

På www.geno.no / Presseinfo finner du omtale og høyoppløselige foto av hver enkelt eliteokse.

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.