Norges-rekord i avlsverdi

Etter årets første runde med avkomsgransking har styret i Geno valgt ut 13 NRF-eliteokser til bruk i avlen. Fem av dem nye. Åtte av eliteoksene er kollete, det vil si at de er uten horn.

– Blant de 13 eliteoksene er det hele sju med 20 poeng og over i samlet avlsverdi. Toppoksen, 5694 Brenden, født i 1999 hos Karin og Wigleik Bergene, 2890 Etnedal i Oppland, har fått 31 poeng. Dette er ny norsk rekord i avlsverdi, forteller administrerende direktør i Geno, Sverre Bjørnstad. – De beste oksene gir avkom som er spesielt gode for melk, bein, jur og lynne. Ellers er eliteoksene ganske jevne for de fleste egenskapene. Dette er en fordel når bonden skal sette opp avlsplan i besetningen fordi valg av ulike egenskaper lett vil kunne oppfylles, sier Bjørnstad. Første uka i april skal alle bønder i landet ha tilgang til sæd av de nye eliteoksene. Overgang til venteoksesystem – Vi er nå inne i andre året med fire avkomsgranskinger og har begynt å høste en del erfaringer av dette, forteller Bjørnstad. Han forklarer at det er opplysningene om prestasjonene til døtrene til oksene som danner grunnlaget for granskingene. – Grunnen til at Geno har gått fra en til fire granskinger i året er at vi til en hver tid ønsker å være tilgjengelige med sæd av de beste oksene. Dessuten krever overgang til venteoksesystem at uaktuelle okser slaktes ut så fort som mulig og at potensielle eliteokser settes i sædproduksjon. Det var årsmøtet i 2000 som vedtok å legge om drifta fra et system der alle oksene produserte 60 – 70 000 doser med sæd før de ble slaktet, til et venteoksesystem der oksene holdes i live til de er ferdig gransket. Dette tar om lag fire år. Levende eliteokser fra høsten 2005? – Vi håper å kunne levere sæd av de første levende eliteoksene til høsten. At vi ikke lenger trenger å ha et stort lager frossensæd av alle oksene, men i stedet kan produsere sæd av de beste etter behov er svært positivt. Etterspørselen etter NRF-sæd i utlandet er gledelig stor og stadig økende. Overskuddet fra dette salget skal komme den norske bonden til gode, avslutter Sverre Bjørnstad. Kontaktpersoner i GENO: Administrerende direktør Sverre Bjørnstad, telefon 62 52 06 00/ 91 12 55 99 Informasjonskonsulent Marie S. Skaare, telefon 62 52 06 00/ 41 56 16 38 På www.geno.no / Presseinfo finner du oversikt over samtlige NRF-eliteokser per mars 2005 samt omtale og foto av oksene.

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.