Stor utskifting av eliteokser

Styret i Geno har besluttet at det skal være 11 NRF-eliteokser i bruk fra juli 2007. Av de 11 som var eliteokser i april er bare fire tilbake i juli. Eliteoksegruppa har dermed sju nye okser.

– Siste avkomsgransking omfattet 51 nye NRF-okser (Norsk Rødt Fe) og er dermed en av de største puljene siden vi startet med gransking fire ganger per år, forteller avlsforsker i Geno Erling Sehested.

– Avlsmessig er dette en god pulje. Eliteoksene utmerker seg med å være svært gode på mjølk og jur. De er dessuten gode på lynne, utmjølkingshastighet og de har lite ekstraspener. Et noe negativt trekk er at bare to okser er kolla (uten horn), og dette er lavere enn vi har vært vant til i det siste.

Juli-oksene utmerker seg ved at de er forholdsvis lite i slekt med kupopulasjonen og er derfor svært gunstige med hensyn til innavlsutviklingen i NRF-populasjonen, uttaler Sehested.

Kontaktpersoner i Geno:
Regionansvarlig Odd Rise, telefon 62 52 06 63
Regionansvarlig Hans Storlien, telefon 62 52 06 34

På www.geno.no / Presseinfo finner du oversikten over eliteokser i bruk fra juli, samt omtale og foto av hver enkelt okse.

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.

Abonner