Toppokse fra Buskerud

NRF-oksen 5906 Linderud, født 9. juni 2001 hos Jorun J. og Hans Kristian Tandberg, 3340 Åmot er en av 11 NRF-okser som nylig er valgt ut som eliteokse. Dette innebærer at han blir far til neste generasjon kvalitetskyr og -okser her i landet. Sjansen stor for at han får spre sine gode gener også i mange andre land.

– Det er styret i Geno som fire ganger i året vurderer og velger ut eliteoksene. Men før oksene kommer så langt er det mange hindre som skal passeres, forteller administrerende direktør i Geno, Sverre Bjørnstad.

350 testingskalver
Hvert år insemineres rundt 280 000 NRF-kyr i Norge. Om lag 10 000 av dem har dokumentert spesielt gode gener og disse blir hvert år inseminert med sæd av årets eliteokser. Av kalvene som blir født blir ca halvparten oksekalver. For avls- og seminorganisasjonen Geno er det viktig å få kjøpt mange av disse oksekalvene, og de oppfordrer derfor bønder og deres rådgivere om å melde inn kalvene for salg til Geno.

Etter en nøye vurdering av både mor og kalv kjøper Geno årlig inn om lag 350 oksekalver. Disse plasseres på Øyer testingsstasjon i Gudbrandsdalen der de i flere måneder fôres, veies, måles og helsesjekkes. Etter hvert vurderes de også for eksteriør, ridelyst og sædkvalitet.

125 ungokser
Om lag 11 måneder gamle er oksene klare til første dyst, kampen om å bli godkjent som ungokse. Bare om lag en tredjedel av dem passerer nåløyet og blir sendt til Store Ree seminstasjon i Stange ved Hamar. På seminstasjonen tas det sæduttak av oksene en til to ganger i uka. Når de har produsert 3 500 doser med sæd, blir sæden sendt ut på markedet og brukt til inseminasjon av kyr over hele landet.

10-12 eliteokser
Når kukalvene etter disse kyrne blir født, kan Geno starte målingen av deres ulike egenskaper. Etter fire-fem år har oksene fått så mange døtre med sikre opplysninger om helse og andre egenskaper at vi kan fastslå hvilke av fedrene som nedarver de beste egenskapene. Denne granskingen av avkommene gjøres fire ganger i året. Basert på både egenskaper og slektskap foretar styret i Geno så en siste vurdering av oksene. Hvem skal bli sesongens nye eliteokser?

– Det er bare 10-12 okser som hvert år passerer dette siste nåløyet. 5906 Linderud har klart det. Han utmerker seg spesielt ved at han gir døtre som melker mye, har fine jur og gode bein. Dette er egenskaper som er svært viktige i NRF-avlen, sier Sverre Bjørnstad.

Kontaktpersoner i Geno:
Administrerende direktør Sverre Bjørnstad, telefon 62 52 06 57
Informasjonskonsulent Marie S. Skaare, telefon 62 52 06 39

På www.geno.no / Presseinfo finner du oversikt over NRF-eliteokser fra oktober 2006 samt omtale og foto av oksene.

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.