Toppokse fra Ringsaker

Styret i Geno har valgt ut 12 NRF-eliteokser til bruk fra og med juli. Av disse er det tre nye okser. Den beste av de nye kommer fra Lismarka i Ringsaker.

Jakten på eliteoksene starter allerede før en oksekalv blir født. På gården Lisengen i Lismarka fikk melkeprodusent Hans Stensrud i 2004 beskjed om at en av kuene hans kunne være drektig med en framtidig eliteokse. 14. juli 2005 ble oksekalven født og innmeldt til Geno. I juni 2010 ble oksen avkomsgransket for første gang og valgt ut som eliteokse.

 

NRF-oksen 10524 Lisengen har 20 i samla avlsverdi. Den gir døtre som melker mye og har gode jur. Oksen er kollet (uten horn) og vil nedarve denne egenskapen til om lag halvparten av avkommene sine. Dessverre ble denne toppoksen nødslaktet for tre år siden og Geno har derfor kun et lite sædlager som vi nå distribuerer ut etter den.

 

Velger kun de beste

Av de rundt 150 000 oksekalvene som blir født rundt om i landet i løpet av et år, sitter Geno igjen med om lag 1200 innmeldte dyr som vi plukker fra. Vi kjøper de 300 beste av disse.

 

Tre-fire måneder gamle plasseres kalvene på Genos testingsstasjon i Øyer. Her testes de for tilvekst, eksteriør og sædkvalitet. Bare om lag 40 prosent (130) av ungoksene som testes på Øyer er så gode at de får fortsette ferden mot eliteoksestatus. Cirka ett år gamle flyttes de til Store Ree seminstasjon i Stange hvor de produserer om lag 2000 doser med ungoksesæd som distribueres over hele landet.

 

Venter i 4,5 år

Det tar om lag 4,5 år fra ungoksesæden er sendt ut til oksene har fått døtre som har begynt å melke. I denne perioden står oksene i venteokseanlegget på Store Ree. Det samles inn opplysninger om melkemengde, helse, fruktbarhet, lynne, eksteriør og mange andre egenskaper. Ut fra avlsverdiene som oksene får basert på opplysningene om døtrene, velger styret i Geno ut eliteoksene.

 

Fra hvert årskull er det bare 10-12 dyr som passerer det trange nåløyet og får status som eliteokse. Det er disse oksene som blir far til neste generasjon NRF-dyr.

 

Heder og ære

Oppdretteren av 10524 Lisengen og de andre NRF-eliteoksene får diplom og 5000 kroner fra Geno. I tillegg følger både heder og ære. Den aller beste eliteoksen i årgangen får Genos avlsstatuett og en pengepremie på 50 000 kroner. Om dette blir 10524 Lisengen, vet vi om noen måneder.

Kontaktperson i Geno:
Markedssjef Hans Storlien, telefon 951 74 047.

(Vi har dessverre ikke bilde av 10524 Lisengen, men legger ved bilde av en av de flotte døtrene hans)

 

Tags:

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.

Multimedia

Multimedia