Verdensomspennende avtale for salg av Norsk Rødt Fe signeres i dag

Verdensomspennende avtale for salg av Norsk Rødt Fe signeres i dag Genos datterselskap Geno Global AS undertegner i dag avtale med Semex Alliance om salg av NRF-sæd over hele verden. Semex er et samvirkeforetak med base i Canada. Selskapet er etablert i 85 land og dekker alle kontinent. Årlig selger Semex mer enn fem millioner sæddoser utenfor egne grenser og er ti ganger større enn Geno. - Gjennom denne distribusjonsavtalen skal vi kunne dekke markedene i alle de 85 landene med frisk og fruktbar NRF-sæd. Målet er at i løpet 3-5 år skal salget globalt bli større enn i Genos hjemmemarked, forteller daglig leder i Geno Global as, Tor-Arne Sletmoen. - Semex har hittil fokusert på Holstein. Selskapet har imidlertid innsett at for å komme inn i de største kommersielle melkekubesetningenene i verden må de tilby et annet konsept enn ren Holstein. Dette fordi Holstein-rasen i dag sliter med store fruktbarhetsproblemer, dårlig helse, svake kalver og dårlig holdbarhet på dyra. Norsk Rødt Fe derimot har i mer enn 30 år blitt avlet spesielt med tanke på å styrke nettopp disse egenskapene. Dette, i tillegg til svært positive resultater fra forsøk med krysning mellom NRF og Holstein i flere land er hovedgrunnen til at Semex i dag inngår avtale med Geno Global om distribusjon av NRF-sæd over hele verden. Avtalen er en milepæl, ikke bare for Geno, men for alle norske melkeprodusenter som i flere tiår har bidratt til det suksessrike avlsarbeidet på Norsk Rødt Fe. Kontaktpersoner i Geno: Daglig leder i Geno Global Tor-Arne Sletmoen, telefon 62 52 06 00 / 99 27 28 65 Informasjonskonsulent Marie S. Skaare, telefon 62 52 06 00 / 41 56 16 38 Pressemeldingen samt foto av Jacques Messier og Tor-Arne Sletmoen finnes på internett: www.geno.no / Presseinfo ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.