1. plass til Luftforsvaret!

1. plass til Luftforsvaret! Oslo, 3. november 2004: Balanced Scorecard Forum Norge offentliggjorde i går kveld vinneren av årets pris. Luftforsvaret ble vinneren med UPC på annen plass. Ti selskaper var i år nominert. Luftforsvaret var også i 2002 finalist til Balanced Scorecard Prisen. -Luftforsvaret har gjennom flere års målrettet arbeid fått opp en meget god løsning for balansert målstyring, som nå også er støttet av et operativt dataverktøy. De har gått fra å ha en BM visjon i 2002 til å ha en praktisk implementering i 2004. Spesielt godt likte vi måten Luftforsvaret nå bruker balansert målstyring i sine ledermøter sier, Magne Støvern, Formann i juryen og redaktør i Balanced Scorecard Forum i Norge. På en god andreplass kom bredbånds- og kabel-TV selskapet UPC. - UPC er et fantastisk case. Det er imponerende å se hvordan man har gått fra å være en virksomhet med et frynsete rykte til å bli en selskap i ferd med å skape et positivt omdømme. Ved hjelp av balansert målstyring har selskapet blitt endret på få år, og nytteverdien av balansert målstyring er i stor grad påvist i dette caset. UPC er absolutt en vinner i Balansert Målstyring, men Luftforsvaret trakk i år det lengste strået, sier Magne Støvern. Balanced Scorecard (BSC) operasjonaliserer virksomhetens strategi og retter ressursene mot hovedmålene. Dette er i dag et av de mest anvendte ledelses verktøyene i USA, og Europa følger tett etter. Den første artikkelen om temaet ble publisert av Robert S. Kaplan og David P. Norton i Harvard Business Review i 1992, og er kåret til en av de mest betydningsfulle artiklene i publikasjonens historie. Årets prisutdeling foregikk i Oslo Militære Samfunn. Balanced Scorecard Forum Norge Balanced Scorecard Forum Norge ble opprettet i 1997. Forumet representerer i dag Norges største fagmiljø for Balanced Scorecard, og har mer enn 1000 medlemmer fra sentrale norske virksomheter. Forumet drives av BSCWORLD AS som et markedsdrevet faglig initiativ. BSCWORLD er et registrert varemerke som eies av BSCWORLD AS. BSCWORLD AS forsker på anvendelse av Balansert Målstyring og publiserer resultater i Håndbok i Balansert Målstyring, driver opplæring av prosjektledere i Balansert Målstyring og rådgir i anvendelse og leverer analyser som er nødvendige for å få Balanced Scorecard til å fungere. Luftforsvaret Luftforsvaret består av syv flystasjoner, to kontroll- og varslingsstasjoner, to utdanningssentre, ti skvadroner samt to Luftvernartilleri Bataljoner. På hver av flystasjonene er det stasjonert en luftving og en logistikkorganisasjon. Luftvingen består av operative avdelinger - selve spydspissen i Luftforsvaret. Flystasjonene og Forsvarets logistikkorganisasjon stiller infrastruktur og støtte tilgjengelig for at luftvingen skal kunne utføre sine operative bidrag. Luftforsvarets kontroll- og varslingsstasjoner sørger for å overvåke luftrommet over norsk territorium, og er en del av NATOs luftvarslingstjeneste. Luftforsvarets skoler og utdanningssentre sørger for utdanning og kompetanseheving til både Forsvarets fellesavdelinger og til Luftforsvarets organisasjon. UPC Norge UPC Norge er en del av et av Europas mest moderne og fremtidsrettede selskaper innen bredbånds-kommunikasjon, UGC Europe. UPC Norge har hovedkontor i Nydalen i Oslo, og lokalkontorer i Østfold, Romerrike, Buskerud, Kristiansand, Stavanger, Haugesund og Bergen. Pr. 30. juni 2003 dekket UPC Norges nettverk totalt 483.800 husstander i store deler av Sør-Norge. Av dette var ca. 338.500 kabel-TV abonnenter, hvorav ca. 32.500 var Digital-TV abonnenter. I tillegg hadde UPC Norge ca. 23.400 telefoni- og ca. 33.400 Internett-abonnenter. For mer informasjon, kontakt: Magne Støvern Daglig leder BSCWORLD AS Telefon/phone: 0047 32 81 21 44 Mobiltelefon/mobile: 0047 93 63 07 82 Faks/fax: 0047 85 02 54 48 E-post/e-mail: editor@bscworld.com Internett/Internet: www.bscworld.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT20450/wkr0001.doc Pressemeldingen i Word format

Dokumenter og linker