Stor interesse, men liten kunnskap om digital-tv

Oslo, 16. oktober 2006 – Nordmenn er svært interessert i digital-tv og tilhørende funksjoner og tjenester. Samtidig har de fleste forbrukere liten kunnskap om digital teknologi, og lav kjennskap til mange av begrepene som benyttes flittig av bransjen.

Dette fremgår i en ny forbrukerundersøkelse gjennomført av Synovate MMI på oppdrag fra digital- og bredbåndsselskapet Get (tidligere UPC).

Undersøkelsen viser at norske forbrukere ønsker seg funksjoner, tjenester og fordeler som digital-tv tilbyr. For eksempel er 83 prosent interessert i bedre lyd og bildekvalitet, og 6 av 10 forbrukere ønsker seg flere kanaler. Videre svarer 3 av 4 respondenter at de er interessert i tjenester som ”film på bestilling” og Elektronisk Programguide. På den annen side fremgår det i undersøkelsen at folk flest har liten kunnskap om digital teknologi og begreper. 2 av 3 nordmenn vet ikke hva digital-tv er, og svært få forbrukere kjenner til begrep som HDTV, Elektronisk Programguide og PVR.

– Undersøkelsen bekrefter at norske forbrukere er mer opptatt av hvilke fordeler og opplevelser teknologien kan gi dem, enn hvordan teknologien faktisk fungerer. Det er også helt tydelig at tv-bransjen og andre eksperter kommuniserer på en måte som ikke appellerer til forbrukerne. Det er viktig at vi nå lytter til dette og bruker et språk som folk forstår, sier Gunnar Evensen, administrerende direktør i Get.

Store kjønnsforskjeller
Det er påfallende store forskjeller i kunnskapsnivået om digital-tv mellom kvinner og menn. Kun 1 av 5 kvinner vet hva digital-tv-dekoder er, mens rundt halvparten av norske menn har kunnskaper om dette. Videre er det kun 1 av 10 kvinner som vet hva høyoppløselig TV er, såkalt HDTV, til tross for at dette begrepet benyttes ofte av både bransjen og media. 1 av 3 menn vet hva HDTV er. Menn viser også klart sterkere interesse enn kvinner for de nye mulighetene digital-tv gir.

Fornøyde digital-kunder
Undersøkelsen avdekker også at 87 prosent av befolkningen er fornøyd med tv-tilbudet i dag. Kunder med digital oppkobling er klart mest fornøyd, og hele 37 prosent av disse opplyser at de er meget fornøyd med tilbudet, mot 24 prosent av respondentene med andre tv-oppkoblinger.

− Vi tror forklaringen på at digital-tv kunder er mest fornøyd er det store utvalget av kanaler, samt at de selv har fått oppleve forskjeller i lyd- og bildekvalitet. Synovate MMI-undersøkelsen viser at dette er viktige kriterier når folk går til anskaffelse av digital-tv. Nå som vi gjør digital-tv tilgjengelig for 1 million forbrukere, tror vi enda flere nordmenn vil bli svært fornøyd med tv-tilbudet, sier Gunnar Evensen.
Dokumenter og linker