Styrer egen tv-hverdag: PVR skaper nye tv-vaner

Oslo, 21. oktober 2007 – Bruk av digital dekoder med harddisk, såkalt PVR, fører til betydelige endringer i tv-vanene. En ny undersøkelse viser at forbrukere endrer hva slags tv-programmer de ser på, hvor mye tv de ser, og når de ser på tv etter at de tar i bruk en digital dekoder med harddisk.

Undersøkelsen er utført av Synovate MMI på vegne av Get og gjort blant deres kunder som benytter PVR. Halvparten av de spurte oppgir at deres tv-vaner er endret etter at de fikk PVR, og tre av fire er meget eller ganske fornøyd med mulighetene PVR gir dem. I tillegg oppgir over 40 prosent at de ser på andre typer tv-program etter at de fikk digital dekoder med harddisk.

– Nordmenns medievaner har endret seg kraftig i senere tid, og det er en tydelig trend at forbrukerne ønsker mer innhold tilpasset egne interesser. Med en PVR får folk større fleksibilitet og kontroll over egen tv-seing, og kan se det de ønsker når de ønsker. Dette oppleves naturligvis som svært positivt, og forklarer hvorfor nesten ingen som bruker PVR kan tenke seg å gå tilbake til vanlig tv-titting, sier Gunnar Evensen, administrerende direktør i Get.

<b>Ser mer på tv enn før</b>
23 prosent av de spurte sier at de ser generelt mer på tv etter at de fikk PVR, mens kun 5 prosent ser mindre på tv. I aldersgruppen 15-29 år er det hele 37 prosent som sier de ser generelt mer på tv. Undersøkelsen viser også at bruk av PVR påvirker tidspunkt for tv-seing. 1 av 4 oppgir at de ser mer på tv på kveldstid, mens 12 prosent ser mer tv tidlig på dagen etter at de fikk PVR.

<b>Ser andre typer tv-program</b>
Hele 43 prosent av brukerne svarte at de ser på andre typer tv-program etter at de fikk PVR. 40 prosent av de spurte oppgir at de ser mer på Film etter at de fikk PVR, mens tilsvarende tall for Dokumentarer og Sportssendinger er henholdsvis 37 og 23 prosent. Andelen som så mindre på en gitt kategori tv- program var gjennomgående lav (mellom tre og syv prosent), og i samtlige kategorier var prosentandelen som svarte ”ser mer enn før” høyere enn andelen som svarte ”ser mindre enn før”.

<b>Fjerner valgets kval</b>
Undersøkelsen viser at 6 av 10 daglig eller ukentlig benytter opptaksfunksjonen på dekoderen når to program de ønsker å se sendes samtidig. Dermed får de muligheten til å se både Barne-TV og Hotel Cæsar.
– Jeg tror de aller fleste norske husstander vil benytte en PVR i løpet av et år eller to. Med en digital dekoder med harddisk blir alle sin egen tv-sjef. Dekoderen gir rett og slett en mer fleksibel og bedre tv-opplevelse, sier Gunnar Evensen.

Abonner

Dokumenter og linker