UPC inviterer kundene til å være med å bestemme den nye Grunnpakken

UPC inviterer kundene til å være med å bestemme den nye Grunnpakken Oslo, 17. november 2003 UPC inviterer nå alle sine kunder til å være med å bestemme hvilke TV-kanaler som skal inngå i den nye Grunnpakken fra 1. mars 2004. Den nye Grunnpakken vil inneholde 15 kanaler innenfor et bredt spekter av kategorier. Alle UPC sine kunder vil motta stemmeseddel og valgbrosjyre i løpet av de nærmeste dagene, og fristen for å stemme er 8. desember. Resultatet av valget vil være klart før nyttår. UPC har i den siste tiden gjennomført flere markedsundersøkelser i samarbeid med MMI. Disse undersøkelsene viser at UPC sine kunder ønsker et bredere tilbud av TV-kanaler i sitt basistilbud. Den nye Grunnpakken vil bestå av 15 kanaler. Av disse kanalene er NRK1, NRK 2, TV2 og Lokal TV formidlingspliktige, og inngår automatisk i pakken sammen med informasjonskanalen. De øvrige ti kanalene er på valg. Valgordningen sikrer at husstandene vil få god bredde i TV-tilbudet med minst én kanal innenfor hver av de syv kategoriene: Allmenne Kanaler, Barn, Internasjonale Nyheter, Musikk, Natur & Vitenskap, Opplevelser & Reiseliv og Sport. Den nye Grunnpakken vil erstatte dagens Grunnpakke, og alle kundene vil få et nytt og forbedret TV-tilbud etter at valget er gjennomført. Den nye grunnpakken vil ha en pris på mellom 140 og175 kroner pr. måned for enkeltkunder, avhengig av hvilke kanaler som velges inn. For borettslag vil det gjelde egne priser. UPC vil etter abonnentvalget levere et svært konkurransedyktig TV-tilbud i det norske markedet. Alle UPC sine kunder vil i løpet av de neste dagene få tilsendt stemmeseddel og mer informasjon om abonnentvalget. Det ligger også mer informasjon på www.upc.no. Resultatet fra kanalvalget vil være klart i løpet av desember og den nye Grunnpakken, med nye priser, vil bli levert fra 1. mars 2004. - Vi ser frem til å kunne levere våre kunder et nytt og bedre produkt. Abonnentvalget er en del av vårt arbeide med å bli bedre, og er et viktig bidrag for å nå vårt mål om å sette kundens opplevelser i sentrum for alt vi gjør. Vi tror at et nytt og bedre TV-tilbud, sammensatt av det kundene ønsker, er et viktig skritt på denne veien, sier Administrerende Direktør Gunnar Evensen. UPC Norge UPC Norge er en del av et av Europas mest moderne og fremtidsrettede selskaper innen bredbånds-kommunikasjon, UGC Europe. UPC Norge har hovedkontor i Nydalen i Oslo, og lokalkontorer i Østfold, Romerrike, Buskerud, Kristiansand, Stavanger, Haugesund og Bergen. Pr. 30. juni 2003 dekket UPC Norges nettverk totalt 483.800 husstander i store deler av Sør-Norge. Av dette var ca. 338.500 kabel-TV abonnenter, hvorav ca. 32.500 var Digital-TV abonnenter. I tillegg hadde UPC Norge ca. 23.400 telefoni- og ca. 33.400 Internett-abonnenter. UGC UGC Europe, Inc er gjennom sitt datterselskap United Pan-Europe Communications N.V. ("UPC") et av de ledende selskapene i Europe innen bredbåndskommunikasjon og underholdning. UPC tilbyr telefoni, Internett tilgang og TV-tjenester gjennom sitt bredbåndsnettverk. UGC Europe, Inc's aksjer er notert på NASDAQ børsen (ticker:UGCE). Selskapet er majoritetseid av UnitedGlobalCom,Inc. (NASDAQ: UCOMA). For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Øyvind Husby Direktør for Strategi og Samfunnskontakt Tel. 21 90 00 00 e-mail: oyvind.husby@upc.no Besøk www.upc.no for mer informasjon om UPC Norge ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00480/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker