Gjensidige Bank: Rating fra Standard & Poor’s

Standard & Poor’s har i dag avgitt sin første rating for Gjensidige Bank ASA:

Long term rating: BBB+

Outlook: Stable

Vedlagt er Standard & Poor’s ”rating letter”.

For fremtiden vil Gjensidige Bank offentliggjøre informasjon om ratinger på www.gjensidige.com.

Informasjonssjef Christian H. Haraldsen. Tlf: 47 907 87 449

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet har vært notert ved Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.100 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank og pensjon.
Gjensidige Bank, et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA, tilbyr nettbaserte tjenester innen dagligbank og forbruksfinansiering. Konsernets driftsinntekter var 19,4 milliarder kroner i 2011, mens forvaltningskapitalen utgjorde 88,5 milliarder kroner.

Om oss

Beskrivelse bankGjensidige Bank er del av Gjensidige-konsernet og er blant Norges raskest voksende banker. Virksomheten består av områdene personbank og forbruksfinansiering. Forretningsområdet personbank har et nettbasert banktilbud til person- og landbrukskunder over hele landet. Innen forbruksfinansiering er banken blant de største aktørene i Norge.

Kontakter

  • Gjensidige Bank ASA

Abonner

Dokumenter og linker