GJBB: Årsrapport 2016

Årsrapport for 2016 er vedlagt denne meldingen, og er også publisert på www.gjensidige.no/rapportering.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter Oslo Børs ABM-regler.

Kontakt:
Direktør investorkontakt: Janne Flessum, Tlf: +47 915 14 739
Mediekontakt: Christian H. Haraldsen, Tel: +47 907 87 449

Om oss

Beskrivelse Boligkreditt:Gjensidige Bank Boligkreditt har konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har utstedt obligasjoner med pant i bolighypoteklån kjøpt fra Gjensidige Bank. Gjensidige Bank Boligkreditt er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank.

Kontakter

  • Gjensidige Bank Boligkreditt AS

Abonner

Dokumenter og linker