GJBB: Gjensidige Bank Boligkreditt AS - Kapitalutvidelse

Generalforsamlingen i Gjensidige Bank Boligkreditt AS har vedtatt å øke selskapets aksjekapital fra NOK 208.000.000 med NOK 13.000.000 til NOK 221.000.000. Kapitalforhøyelsen vil bli gjennomført som en rettet emisjon mot morselskapet Gjensidige Bank ASA, som vil innbetale NOK 186.999.995.

Kapitalforhøyelsen kommer som en direkte følge av vekst.

Kontaktperson, Gjensidige Bank Boligkreditt AS:
Daglig leder Jan Kåre Raae, Telefon 0047 95 03 60 50

Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank ASA. Gjensidige Bank ASA er igjen et 100%-eid selskap av GjensidigeBank Holding AS, som igjen er et 100%-eid selskap av Gjensidige Forsikring ASA.

Om oss

Beskrivelse Boligkreditt:Gjensidige Bank Boligkreditt har konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har utstedt obligasjoner med pant i bolighypoteklån kjøpt fra Gjensidige Bank. Gjensidige Bank Boligkreditt er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank.

Kontakter

  • Gjensidige Bank Boligkreditt AS

Abonner