Gjensidige Bank Boligkreditt AS: Årsrapport 2010

 

Gjensidige Bank Boligkreditt AS offentliggjør i dag årsrapport for 2010. Årsrapporten er også tilgjengelig på www.gjensidige.com

Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank ASA. Gjensidige Bank ASA er igjen et 100%-eid selskap av Gjensidige Bank Holding AS, som igjen er et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA.

Om oss

Beskrivelse Boligkreditt:Gjensidige Bank Boligkreditt har konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har utstedt obligasjoner med pant i bolighypoteklån kjøpt fra Gjensidige Bank. Gjensidige Bank Boligkreditt er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank.

Kontakter

  • Gjensidige Bank Boligkreditt AS

Abonner

Dokumenter og linker