Andre kvartal og første halvår 2014: Solid premievekst og rekordsterkt forsikringsresultat

 Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1.747,9 millioner kroner (1.076,9) i andre kvartal. Premieinntektene fra skadeforsikring økte med 8,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 951,0 millioner kroner (448,5). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 1,3 prosent (1,1), tilsvarende 744,6 millioner kroner (604,6). Resultat etter skatt ble 1.304,8 millioner kroner (891,3), tilsvarende 2,61 kroner (1,78) per aksje.

Det rekordsterke forsikringsresultatet ble drevet av solid premievekst, god underliggende frekvensskadeutvikling og lavt innslag av storskader.

-Dette er det beste forsikringsresultatet vi noengang har levert i et enkelt kvartal. En gunstig værsituasjon bidro positivt, men resultatet vitner også om fortsatt god konkurransekraft og solid drift, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Også områdene Bank og Pensjon og sparing viste resultatforbedring fra samme periode i fjor, hovedsakelig som følge av volumvekst. Finansresultatet i kvartalet var også tilfredsstillende.

Konsernet fikk et resultat før skatt på 2.903,9 millioner kroner (1.617,6) i første halvår. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1.300,1 millioner kroner (791,4). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 2,6 prosent (1,4), tilsvarende 1.507,0 millioner kroner (777,5). Resultat etter skatt ble 2.227,8 millioner kroner (1.207,9), tilsvarende 4,46 kroner (2,42) per aksje.

Hovedpunkter andre kvartal 2014 (andre kvartal 2013)

 • Resultat før skatt: 1.747,9 millioner kroner (1.076,9)
 • Resultat per aksje: 2,61kroner (1,78)
 • Premieinntekter: 5.061,5 millioner kroner (4.646,6)
 • Forsikringsresultat: 951,0 millioner kroner (448,5)
 • Combined ratio: 81,2 (90,3)
 • Kostnadsandel 14,9 (15,3)
 • Finansresultat: 744,6 millioner kroner (604,6)

Hovedpunkter første halvår 2014 (første halvår 2013)

 • Resultat før skatt: 2.903,9 millioner kroner (1.617,6)
 • Resultat per aksje: 4,46 (2,42)
 • Premieinntekter: 9.968,8 millioner kroner (9.103,7)
 • Forsikringsresultat: 1.300,1 millioner kroner (791,4)
 • Combined ratio: 87,0 (91,3)
 • Kostnadsandel 15,1 (15,5)
 • Finansresultat: 1.507,0 (777,5)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Analytikere og investorer:
Direktør investorkontakt Janne Flessum, Tel: 47 915 14 739
Investorkontakt Linn Soltvedt, Tel: 47 411 10 555
Investorkontakt Anette Bolstad, Tel: 47 416 77 722

Presse:
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen, Tel: 47 952 33 382

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert på Oslo Børs.I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.400 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 20,9 milliarder kroner i 2013, mens forvaltningskapitalen utgjorde 108,9 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.