Årsoversikt 2010

Selskaper notert ved Oslo Børs er pålagt å offentliggjøre en oversikt over all informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten de siste 12 måneder jfr Verdipapirhandelloven §5-11 første ledd.

Vedlagt på www.newsweb.no følger årsoversikt for Gjensidige Forsikring ASA for perioden 1.1.2010 – 07.04.2011.

Sollerud, 8. april 2011

For ytterligere spørsmål, kontakt:
Konstituert IR-direktør, Gjensidige Forsikring ASA: Finn Frost Anonsen, Tlf: +47 918 94 737
Investor Relations Officer, Gjensidige Forsikring ASA: Anette Bolstad, Tlf: +47 416 77 722

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner

Dokumenter og linker