Årsregnskap og årsberetning 2011 for Gjensidige Forsikring ASA

Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2011 i styremøte onsdag 7. mars 2012. Generalforsamling avholdes 19. april 2012, og aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 20. april 2012. Styret foreslår et ordinært utbytte på 4,55 kroner per aksje. Utbytte utbetales innen 4. mai 2012 til aksjeeiere per generalforsamlingsdato.

Korreksjon foreløpig årsregnskap

Det er i fastsatt årsregnskap foretatt en korreksjon i forhold til foreløpig årsregnskap, publisert 9. februar 2012. Dette som følge av at Storebrand ASA senere rapporterte et svakere resultat enn Gjensidige hadde estimert.

Nøkkeltall for Gjensidige for regnskapsåret 2011 er som følger:

  • Finansavkastning 4,4 prosent
  • Egenkapitalavkastning 15,9 prosent
  • Egenkapital 23.228,6 millioner kroner
  • Kapitaldekning 16,2 prosent
  • Solvensmargin 535,2 prosent
  • Resultat per aksje 5,50 kroner

Årsrapport

Årsregnskap samt årsberetning for 2011 er vedlagt denne meldingen, og er også publisert på www.gjensidige.com. Dokumentet inneholder også mer detaljert informasjon om Gjensidiges virksomhet, mål og strategier. Fullstendig versjon av årsrapporten for 2011 publiseres på www.gjensidige.com 22. mars 2012.

For ytterligere spørsmål, kontakt:
IR-direktør, Gjensidige Forsikring ASA: Janne Flessum, Tlf: +47 915 14 739
Informasjonsdirektør, Gjensidige Forsikring ASA: Øystein Thoresen, Tlf: +47 952 33 382


Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner

Dokumenter og linker