Fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsresultat 2008

​Gode skadeforsikringsresultater, negativt finansresultat . Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt i fjerde kvartal på minus 653 millioner kroner, mot positive 645 millioner kroner i samme periode i 2007. For året som helhet er resultatet før skatt på 307 millioner kroner (3.020 millioner kroner i 2007).

  • God premievekst: 2,4 prosent vekst i opptjente premieinntekter i kvartalet, og 4,3 prosent vekst i 2008
  • Positivt underwriting-resultat skadeforsikring: 167 millioner kroner i kvartalet, og 860 millioner kroner for 2008
  • Netto finansinntekter: Minus 737 millioner kroner i kvartalet, og minus 220 millioner kroner for 2008
  • Resultat før skatt: Minus 653 millioner kroner i kvartalet, og 307 millioner kroner i 2008
  • Fortsatt positiv kostnadsutvikling

Underwriting-resultatet for skadeforsikringsvirksomheten ble på 167 millioner kroner i kvartalet, en reduksjon fra 220 millioner kroner i 2007, noe som i hovedsak skyldes en økning i større skader innenfor næringsliv Norge i andre halvår 2008. For året som helhet viser underwriting-resultatet en økning på 55,6 prosent, til 860 millioner kroner (553 millioner kroner i 2007).

Premieinntektene for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten økte med 2,4 prosent i kvartalet, i forhold til samme periode i 2007. For 2008 er økningen på 4,3 prosent. Kostnadsutviklingen viser en positiv utvikling i 2008, med en kostnadsandel på 17,0 prosent (17,5 i 2007), som i hovedsak skyldes en forenkling av administrasjonsrutiner og endret distribusjonsorganisering.  

Utviklingen i netto finansinntekter preges av et negativt resultatbidrag fra investeringen i Storebrand på 474,7 millioner kroner for kvartalet og 1.719 millioner kroner for 2008, samt økningen i kreditt-spreadene og et turbulent marked.

- Forsikringsvirksomheten har levert gode resultater gjennom året, og lønnsomheten for året er tilfredsstillende. Kombinasjonen av god drift og stor finansiell fleksibilitet gir Gjensidige mange muligheter for videre vekst og utvikling, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.    

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 95233382
Visekonsernsjef Tor Magne Lønnum. Tlf: 97164830 

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner

Dokumenter og linker