Fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2012: Historisk godt resultat i 2012

Konsernet fikk et resultat før skatt på 1.381 millioner kroner (814) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved underwriting-resultatet, ble 603 millioner kroner (186). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 1,4 prosent (1,3), tilsvarende 773 millioner kroner (683).

Foreløpig årsresultat før skatt for 2012 ble 5.634 millioner kroner (3.647). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten for året, målt ved underwriting-resultatet, ble 2.608 millioner kroner (1.421). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 5,4 prosent (4,4), tilsvarende 3.005 millioner kroner (2.331).

Styret foreslår et utbytte på 3.425 millioner kroner (2.275), tilsvarende 6,85 kroner per aksje (4,55).

Den positive resultatutviklingen for skadeforsikringsvirksomheten gjennom 2012 skyldtes økte premieinntekter kombinert med lavere erstatningskostnader, hovedsakelig som følge av en gunstig værsituasjon. Forbedret risikoprising bidro også til den positive utviklingen. Forretningsområdene Bank og Pensjon og sparing viste også god utvikling gjennom 2012.

- Vi er godt fornøyd med resultatene, og at vi har klart å kombinere god kostnadskontroll og effektivisering med fornyelse på viktige områder. Tilfredsheten blant kundene våre utviklet seg også meget positivt gjennom året. God lønnsomhet har høy prioritet, samtidig som vi investerer i tiltak for å sikre enda bedre kundeopplevelser, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Arbeidet med forenkling, automatisering og økt selvbetjening videreføres med full styrke. Initiativ for forbedret risikoprising implementeres i Danmark senere i år, på basis av gode erfaringer i Norge.

- Kombinert med lansering av ny visuell profil og kundeportal vil initiativene for­sterke grunnlaget for lønnsom vekst og posisjonering av Gjensidige som det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden, sier Baastad.

Hovedpunkter fjerde kvartal 2012 (Fjerde kvartal 2011):

 • Resultat før skatt: 1.381 millioner kroner (814)
 • Resultat per aksje: 2,01 kroner (1,15)
 • Premieinntekter: 4.418 millioner kroner (4.372)
 • Underwriting-resultat: 603 millioner kroner (186)
 • Combined ratio: 86,4 (95,7)
 • Kostnadsandel: 16,0 (16,7)
 • Finansavkastning: 773 millioner kroner (683)

Hovedpunkter 2012 (2011):

 • Resultat før skatt: 5.634 millioner kroner (3.647)
 • Resultat per aksje: 8,56 kroner (5,50)
 • Premieinntekter: 17.797 millioner kroner (17.548)
 • Underwriting-resultat: 2.608 millioner kroner (1.421)
 • Combined ratio: 85,3 (91,9)
 • Kostnadsandel: 15,5 (16,4)
 • Finansavkastning: 3.005 millioner kroner (2.331)

Foreslått utbytte:

 • Ordinært utbytte: 3.425 millioner kroner (2.275)
 • Ordinært utbytte per aksje: 6,85 kroner (4,55)

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Linn Therese Soltvedt, Tlf: 47 411 10 555

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet har vært notert ved Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.100 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 19,5 milliarder kroner i 2012, mens forvaltningskapitalen utgjorde 94,2 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.