Fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2014: Solid premievekst og god resultatutvikling

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1.159,0 millioner kroner (1.283,1) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 807,2 millioner kroner (375,7) og var konsernets sterkeste forsikringsresultat i et fjerde kvartal noen sinne. Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 0,7 prosent (1,5), tilsvarende 367,3 millioner kroner (877,6). Resultat etter skatt ble 964,1 millioner kroner (1.134,5), tilsvarende 1,93 kroner per aksje (2,27).

- Gjensidige hadde en god utvikling gjennom hele 2014, og vi er meget godt fornøyde med den sterke avslutningen på fjoråret. Resultatene er preget av solid premievekst, god skadeutvikling og effektiv drift, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. Kontinuerlig effektivisering i kombinasjon med investeringer i IT, kompetanseutvikling og merkevarestyrke skal bidra til fortsatt sterk konkurransekraft i tiden som kommer, sier Baastad.

Forsikringsresultatet i kvartalet økte som følge av solid premievekst og god underliggende frekvensskadeutvikling. Storskadeinnslaget var lavere enn i tilsvarende periode i 2013 og lavere enn hva som normalt forventes. I tillegg var avviklingsgevinster høyere. Både Bank og Pensjon og sparing viste underliggende resultatforbedring fra samme periode i 2013 som følge av økt volum. Finansresultatet i kvartalet var tilfredsstillende gitt et utfordrende rentebilde og svak utvikling på sykliske aktiva, herunder spesielt investeringen i SpareBank 1 SR-Bank.

Gjensidige fikk et foreløpig årsresultat før skatt på 5.399,6 millioner kroner (4.574,1). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 2.862,3 millioner kroner (2.019,6). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 4,3 prosent (4,3), tilsvarende 2.426,3 millioner kroner (2.480,9). Resultat etter skatt ble 4.189,6 millioner kroner (3.670,6), tilsvarende 8,38 kroner per aksje (7,34).

Forsikringsresultatet for 2014 ble positivt påvirket av solid premievekst på 8,8 prosent og god underliggende frekvensskadeutvikling, blant annet som følge av en gunstig værsituasjon i tillegg til god kontroll på kunde- og risikoseleksjon og risikoprising. Lavere storskadeinnslag og høyere avviklingsgevinst bidro også positivt til resultatutviklingen sammenliknet med 2013. Banken viste god resultatutvikling i perioden, drevet av volumvekst og effektiv drift. Pensjon og sparing viste også positiv underliggende resultatutvikling.
Investeringsporteføljen ga en tilfredsstillende avkastning, på samme nivå som i 2013.

Foreslått utbytte:
Styret har for regnskapsåret 2014 foreslått et utbytte på 2.950 millioner kroner tilsvarende 5,90 kroner per aksje. Eks utbyttedato er 24. april 2015.

Hovedpunkter fjerde kvartal 2014 (Fjerde kvartal 2013)

 • Resultat før skatt: 1.159,0 millioner kroner (1.283,1)
 • Resultat per aksje: 1,93 (2,27)
 • Premieinntekter: 5.214,4 millioner kroner (4.766,3)
 • Forsikringsresultat: 807,2 millioner kroner (375,7)
 • Combined ratio: 84,5 (92,1)
 • Kostnadsandel: 15,3 (15,2)
 • Finansresultat: 367,3 millioner kroner (877,6)

Hovedpunkter 2014 (2013)

 • Resultat før skatt: 5.399,6 millioner kroner (4.574,1)
 • Resultat per aksje: 8,38 (7,34)
 • Premieinntekter: 20.386,8 millioner kroner (18.736,9)
 • Forsikringsresultat: 2.862,3 millioner kroner (2.019,6)
 • Combined ratio: 86,0 (89,2)
 • Kostnadsandel: 15,0 (15,3)
 • Finansresultat: 2.426,3 millioner kroner (2.480,9)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Analytikere og investorer:
Direktør investorkontakt Janne Flessum, Tel: 47 915 14 739
Investorkontakt Linn Soltvedt, Tel: 47 411 10 555
Investorkontakt Anette Bolstad, Tel: 47 416 77 722

Presse:
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen, Tel: 47 952 33 382

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert på Oslo Børs.I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.400 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 20,9 milliarder kroner i 2013, mens forvaltningskapitalen utgjorde 108,9 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.