Fjerde kvartal og foreløpig resultat 2015: Rekordsterke forsikringsresultater – styret foreslår utbytte på 8,40 kroner per aksje

Gjensidige Forsikring fikk et resultat før skatt på 1 470,6 millioner kroner (1 159,0) i fjerde kvartal. Forsikringsresultatet i kvartalet ble rekordsterke 879,2 millioner kroner (807,2) som følge av solid premievekst, god skadeutvikling og effektiv drift.

– Vi er svært fornøyde med den gode utviklingen gjennom hele 2015, og en sterk avslutning på året, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.   – Det er spesielt gledelig at også kundetilfredsheten utviklet seg positivt i samme periode og nådde et rekordhøyt nivå, sier Baastad.

Styret har foreslått et utbytte på 4,2 milliarder kroner (3,0) tilsvarende 8,40 kroner (5,90) per aksje, hvorav 2,0 kroner er relatert til utdeling av overskuddskapital. Gjensidige vil gjennom 2016, under forutsetning av fornuftige markedsvilkår, vurdere å utstede ansvarlig lån (tier 1) med sikte på å sikre en ytterligere optimalisering av kapitalstrukturen.

Combined ratio i fjerde kvartal var 84,0 (84,5). Finansavkastningen ble 1,1 prosent (0,7), tilsvarende 610,8 millioner kroner (367,3). Resultat etter skatt ble 1 246,7 millioner kroner (964,1), tilsvarende 2,49 kroner (1,93) per aksje.

Det sterke forsikringsresultatet i kvartalet ble drevet av vekst i premieinntektene på 5,4 prosent og fortsatt gunstig frekvensskadeutvikling. Kostnader forbundet med storskader var høyere enn i fjerde kvartal 2014, men noe lavere enn hva som normalt forventes. Gjensidige Bank hadde en positiv resultatutvikling i kvartalet sammenlignet med samme periode i 2014, hovedsakelig som følge av høyere renteinntekter. Pensjon og Sparing fikk et negativt resultat i fjerde kvartal 2014 på grunn av en merverdiavgiftbetaling, men oppnådde et positivt resultat i fjerde kvartal i 2015. Finansresultatet i kvartalet ble positivt påvirket av gevinst ved salg av 50 prosent av eiendomsselskapet Oslo Areal. High-yield obligasjoner og aksjer genererte et svakt resultat i kvartalet.

For 2015 oppnådde Gjensidige et resultat før skatt på 5 049,7 millioner kroner (5 399,6). Også forsikringsresultatet for 2015 satt ny rekord og nådde 3 456,9 millioner kroner (2 862,3). Combined ratio endte på 83,7 (86,0). Finansavkastningen i 2015 ble 2,6 prosent (4,3), tilsvarende 1 492,4 millioner kroner (2 426,3). Resultat etter skatt ble 3 784,7 millioner kroner (4 189,6), tilsvarende 7,57 kroner (8,38) per aksje. Forsikringsresultatet for 2015 ble positivt påvirket av en premievekst på 4,3 prosent og en gunstig utvikling for frekvensskader i kombinasjon med økte avviklingsgevinster. Resultatet reflekterte fortsatt god kontroll på kunde- og risikoseleksjon og risikoprising.

Gjensidige Bank oppnådde god resultatutvikling gjennom fjoråret som følge av økte netto renteinntekter og lavere finansieringskostnader.  Pensjon og sparing hadde en stabil resultatutvikling. Finansavkastningen ble negativt påvirket av svake aksjemarkeder og rentedifferansen mellom statsobligasjoner og selskapsobligasjoner

(kredittspreadene).   

Foreslått utbytte:

 • Foreslått utbytte: 4.200 millioner kroner (2 950).  
 • Foreslått utbytte per aksje: 8,40 (5,90) kroner
  -  hvorav 6,40 kroner utdeles på bakgrunn av årsresultatet for 2015
  -  hvorav 2,00 kroner tilskrives utdeling av overskuddskapital

Hovedpunkter fjerde kvartal 2015 (fjerde kvartal 2014)

 • Resultat før skattekostnad: 1 470,6 millioner kroner (1 159,0)
 • Resultat per aksje: 2,49 kroner (1,93)
 • Premieinntekter: 5 493,5 millioner kroner (5 214,4)
 • Forsikringsresultat: 879,2 millioner kroner (807,2)
 • Combined ratio: 84,0 (84,5)
 • Kostnadsandel: 16,0 (15,3)
 • Finansresultat: 610,8 millioner kroner (367,3)

Hovedpunkter 2015 (2014)

 • Resultat før skattekostnad: 5 049,7 millioner kroner (5 399,6)
 • Resultat per aksje: 7,57 kroner (8,38)
 • Premieinntekter: 21 272,0 millioner kroner (20 386,8)
 • Forsikringsresultat: 3 456,9 millioner kroner (2 862,3)
 • Combined ratio: 83,7 (86,0)
 • Kostnadsandel: 15,1 (15,0)
 • Finansresultat: 1 492,4 millioner kroner (2 426,3)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Anette Bolstad Tlf: 47 416 77 722

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4.100 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 23 milliarder kroner i 2014, mens forvaltningskapitalen utgjorde 114 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.