Første halvår og andre kvartal 2012: Historisk godt forsikringsresultat

Konsernet fikk et resultat før skatt i første halvår på 2.645 millioner kroner (2.060). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved underwriting-resultatet, ble 1.225 millioner kroner (665), som er det beste noen gang.

Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 2,5 prosent (2,7), tilsvarende 1.403 millioner kroner (1.418). Resultat etter skatt i første halvår ble 2.041 millioner kroner (1.549).

I andre kvartal ble resultat før skatt 1.218 millioner kroner (1.245). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved underwriting-resultatet, ble 719 millioner kroner (615). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 0,9 prosent (1,2), tilsvarende 494 millioner kroner (639). Resultat etter skatt ble 950 millioner kroner i kvartalet (898).

-Den positive utviklingen i skadeforsikringsvirksomheten er et resultat av økte premieinntekter, lavere erstatninger, forbedret risikoprising og kostnadseffektiv drift. Lønnsomhet prioriteres fortsatt fremfor vekst, men det er gledelig å se at de kundebevarende tiltakene vi har iverksatt i privatsegmentet ga netto tilvekst av kunder i andre kvartal, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

-Områdene Pensjon og Sparing og Bank viste også en god utvikling i perioden. Gjensidige har befestet posisjonen som ledende pensjonsaktør og er nå fjerde størst i Norge på innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg, sier Baastad.

Hovedpunkter første halvår 2012 (første halvår 2011):

 • Resultat før skatt: 2.645 millioner kroner (2.060)
 • Premieinntekter: 8.807 millioner kroner (8.639)
 • Underwriting-resultat: 1.225 millioner kroner (665)
 • Combined ratio: 86,1 (92,3)
 • Kostnadsandel: 15,6 (16,9)
 • Finansavkastning: 1.403 millioner kroner (1.418)

Hovedpunkter andre kvartal 2012 (andre kvartal 2011):

 • Resultat før skatt: 1.218 millioner kroner (1.245)
 • Premieinntekter: 4.454 millioner kroner (4.414)
 • Underwriting-resultat: 719 millioner kroner (615)
 • Combined ratio: 83,9 (86,1)
 • Kostnadsandel: 15,4 (16,8)
 • Finansavkastning: 494 millioner kroner (639)

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Linn Therese Soltvedt, Tlf: 47 411 10 555

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet har vært notert ved Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.100 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 19,4 milliarder kroner i 2011, mens forvaltningskapitalen utgjorde 88,5 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.