Første kvartal 2011: Tilfredsstillende forsikringsresultater

Konsernet fikk et resultat før skatt på 815,0 millioner kroner i kvartalet (344,3). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwriting-resultatet, ble på 50,0 millioner kroner (minus 368,7). Underwriting-resultatet inkluderer storskader på 32,5 millioner kroner.

  • Resultat før skatt: 815,0 millioner kroner (344,3 millioner kroner i første kvartal 2010)
  • Positiv utvikling i Underwriting-resultatet: 50,0 millioner kroner (minus 368,7). Combined ratio var på 98,8 (109,7). Forbedringen skyldes i hovedsak færre vinterrelaterte skader
  • Finansavkastningen ble på 779,0 millioner kroner (836,7), eller 1,5 prosent (1,6)
  • Premieinntektene for skadeforsikringsvirksomheten økte med 10,8 prosent. Veksten er i segmentene Norden og Privat Norge
  • Driftskostnadene i skadeforsikringsvirksomheten utvikler seg tilfredsstillende
  • Pensjon og sparing oppnår et positivt resultat for første gang siden oppstarten i 2006

Konsernet fikk et resultat før skatt på 815,0 millioner kroner i kvartalet (344,3). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwriting-resultatet, ble på 50,0 millioner kroner (minus 368,7). Underwriting-resultatet inkluderer storskader på 32,5 millioner kroner.

Netto finansavkastning for investeringsporteføljen ble på 1,5 prosent (1,6) i kvartalet. Den positive avkastningen skyldes i hovedsak god avkastning på aksjer inklusive private equity og tilknyttede selskaper. 

Driftskostnadene i skadeforsikringsvirksomheten utvikler seg tilfredsstillende. Kostnadsandelen endte på 17,1 (16,7). Korrigert for inntekstføring av AFP på 43,3 millioner kroner i første kvartal i fjor er kostnadsandelen forbedret fra 17,8 i fjor til 17,1 i tilsvarende periode i år.

-Mer kundeorienterte og kostnadseffektive løsninger skal styrke selskapets konkurransekraft. Viktige tiltak vil være flere selvbetjeningsløsninger, forenkling av produktstrukturen og samlokalisering av kunde- og driftsrelaterte funksjoner, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Kontakter:

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 952 33 382
IR-direktør Finn Anonsen. Tel: 47 918 94 737

Gjensidige Forsikring ASA er Norges største skadeforsikringsselskap med en markedsandel i 2010 på 27,9 prosent. Konsernet tilbyr også bank, pensjon og helsetjenester i Norge, og skadeforsikring i Danmark, Sverige og Baltikum. Det er cirka 3800 ansatte i selskapet, hvorav 2900 i Norge. Sum driftsinntekter var 18,8 milliarder kroner i 2010, mens forvaltningskapitalen utgjorde 84 milliarder.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.