Første kvartal 2012 : Historisk godt resultat

Gjensidige Forsikring ASA fikk et resultat før skatt på 1.428 millioner kroner i kvartalet (815). Resultat fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved underwriting-resultatet, ble 506 millioner kroner (50). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 1,6 prosent (1,5), tilsvarende 909 millioner kroner (779).

- Vi er svært fornøyd med utviklingen i skadeforsikringsvirksomheten både i Norge og Norden. Virksomheten både i det norske privat- og næringslivsmarkedet, og i Norden, har bidratt til god resultatutvikling gjennom presis risikoprising, kostnadseffektiv drift og økt salgs- og distribusjonskraft. En mild vinter uten betydelige frostperioder og færre storskader har samtidig gitt vesentlig lavere erstatningskostnader. Støtteområdene viste også en god utvikling, med positive resultater både fra Pensjon og Sparing og Bank, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

- Arbeidet med kundebevaring fortsetter med full styrke. Nye, kunderettede forbedringstiltak, kombinert med opplæring av medarbeidere og et løpende arbeid med å videreutvikle prismodellene, forventes å gi både mer fornøyde kunder og ytterligere bedring i konkurransekraften, sier Baastad.  

Flere nye tjenester er lansert for å øke tilgjengelighet og service for kundene. Ett eksempel er en tjeneste for å melde tap og skader på reise via mobiltelefon. Tjenesten er koblet mot Gjensidiges kjernesystemer, og saksbehandlingen er helautomatisert. –Stadig flere kunder ønsker å betjene seg selv, og selvbetjeningsløsninger er derfor en viktig forutsetning for økt kundetilfredshet. Samtidig oppnår vi besparelser gjennom automatisert saksbehandling, sier Baastad.

Hovedpunkter i kvartalet:

  • Resultat før skatt: 1.428 millioner kroner (815)
  • Resultatet for skadeforsikringsvirksomheten (målt ved underwriting-resultatet): 506 millioner kroner (50)
  • Combined ratio: 88,4 (98,8)
  • Kostnadsandel: 15,7 (17,1)
  • Finansavkastning: 1,6 prosent (1,5), tilsvarende 909 millioner kroner (779)
  • Premieinntekter: 4.353,5 millioner kroner (4.224,6)
  • Ordinært utbytte for 2011 vedtatt: 2.275 millioner kroner, tilsvarende 4,55 kroner per aksje

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf: 915 14 739
IR-officer Linn Therese Soltvedt, Tlf: 41110555

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet har vært notert ved Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.100 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank og pensjon. Driftsinntektene var 19,4 milliarder kroner i 2011, mens forvaltningskapitalen utgjorde 88,5 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.