Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 6. april 2017.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt. Protokollen fra generalforsamlingen finnes vedlagt denne meldingen.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2016 på 3.400 millioner kroner, tilsvarende 6,80 kroner per aksje, på bakgrunn av årets resultat. Eks.dato er 7. april 2017, oppgjørsdato er 10. april 2017, og utbyttet utbetales 20. april 2017 til aksjeeiere per 6. april 2017.

Kontaktpersoner Gjensidige Forsikring ASA:
Direktør investorkontakt: Janne Flessum, Tlf: 915 14 739
Investorkontakt: Katharina H. Hesbø, Tlf: 993 62 804

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.