Gjensidige Bank kjøper Citis norske virksomhet innen forbruksfinansiering.

Oppkjøpet av Citis norske forbruksfinansieringsvirksomhet styrker Gjensidige Banks satsing på personmarkedet i Norge.

Overtagelsen tilfører Gjensidige Bank ASA 93 medarbeidere med verdifull kompetanse, og 2,7 milliarder kroner i utestående forbrukslån.

- Med dette oppkjøpet blir Gjensidige Bank en betydelig aktør innen forbrukslån i Norge, sier Jan Kaare Hellevang, administrerende direktør i Gjensidige Bank ASA.

Oppkjøpet ventes å styrke Gjensidige Banks lønnsomhet. Det ventes betydelige muligheter for kryssalg og produktutvikling. På kostnadssiden vil det bli besparelser blant annet som følge av samordning av IT-systemer. Virksomheten som overtas fra Citi vil bli videreført under Gjensidiges merkenavn. Utover dette vil ikke kundene være påvirket av oppkjøpet.

Gjensidige Bank ASA vil finansiere oppkjøpet gjennom en kombinasjon av ny egenkapital fra morselskapet Gjensidige Forsikring BA og utstedelse av sertifikat- og obligasjonslån i det norske kapitalmarkedet. Denne type aktiva kan også være en interessant investeringsmulighet for Gjensidige Forsikring. Det vil derfor bli vurdert hvorvidt hele eller deler av låneporteføljen skal inngå i Gjensidige Forsikrings balanse som egen aktivaklasse.

Partene har avtalt ikke å offentliggjøre salgssummen.

Kontakt:
Jan Kaare Hellevang, administrerende direktør, 958 86 797
Christian H. Haraldsen, informasjonssjef, 907 87 449

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner