Gjensidige Bank overtar Citis norske virksomhet innen forbruksfinansiering.

Gjensidige Bank har overtatt Citis norske forbruksfinansieringsvirksomhet i tråd med avtale som ble inngått 8. oktober i år.

Oppkjøpet øker Gjensidige Banks utlån med 2,7 milliarder kroner, eller nær en tredjedel. Porteføljen fra Citi består utelukkende av forbrukslån, hvor banken har vært blant de største i Norge.

- Overtagelsen fører til at Gjensidige Bank blir en av Norges største aktører innen forbrukslån, sier administrerende direktør Jan Kaare Hellevang.

Gjensidige Banks utlånsmasse har hittil i hovedsak bestått av pantesikrede boliglån. Det har vært et strategisk mål å skape en større bredde i låneporteføljen. Oppkjøpet innebærer også at antall ansatte mer enn dobles. En ny og større organisasjon vil gi større slagkraft og legge til rette før økt vekst. Samkjøring av IT-systemer og leverandøravtaler vil utløse betydelige besparelser. Det ventes også store muligheter for kryssalg og ytterligere produktutvikling.

Kundene vil få melding om at deres låneforhold overføres til Gjensidige Bank, men vil i praksis ikke bli påvirket av overtagelsen. Partene har avtalt ikke å offentliggjøre salgssummen.

Kontakt: Christian H. Haraldsen, informasjonssjef, 907 87 449

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner