Gjensidige Forsikring ASA: Kjøp av egne aksjer / primærinnsiderhandler

På vegne av Gjensidige (OSE:GJF) har DNB den 15. juli 2015 kjøpt 52 331 aksjer. Aksjene er kjøpt til snittkurs NOK 132,8584 pr. aksje.

42 922 aksjer er videresolgt til ansatte som ledd i Gjensidiges aksjespareordning for 2015, til kurs NOK 132,8584 per aksje.

Kjøp av aksjer knyttet til aksjespareordningen for andre kvartal 2015 er avsluttet.

Det er totalt delt ut 7 790 bonusaksjer til ansatte i henhold til vilkårene i tidligere års aksjespareordning. Bonusaksjer tildeles uten ytterligere vederlag.

Beholdningen av egne aksjer er etter dette  67 220.

Aksjer videresolgt til ansatte primærinnsidere fremgår, sammen med tildelte bonusaksjer, av vedlegg. 

For beskrivelse av aksjespareordningen, se børsmelding datert 18. desember 2014.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktpersoner:

Direktør Investorkontakt: Janne Flessum, tlf: +47 915 14 739

Informasjonsdirektør: Øystein Thoresen, tlf: +47 952 33 382

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.