Gjensidige kjøper Nykredit Forsikring

Gjensidige kjøper det danske forsikringsselskapet Nykredit Forsikring for 2,5 milliarder danske kroner. Samtidig innleder Gjensidige og Nykredit-konsernet et langsiktig strategisk samarbeid.

Som følge av oppkjøpet øker Gjensidiges markedsandel innen skadeforsikring i Danmark fra cirka 3 til cirka 6 prosent. Den overtatte virksomheten har 230.000 kunder, brutto premieinntekter i overkant av DKK 1,4 milliarder, og fikk i 2009 et overskudd etter skatt på DKK 245 millioner. Gjennom Nykredit Forsikring tilføres Gjensidige 320 ansatte.

-Vi har lenge hatt en ambisjon om å øke vår markedsandel i Danmark gjennom strategiske oppkjøp. Nykredit Forsikring har vært en fantastisk mulighet for Gjensidige. Det skyldes i første rekke muligheten for distribusjon gjennom Nykredit-konsernet, som har en sterk posisjon i bankmarkedet. Jeg ser et sterkt potensial i det strategiske samarbeidet om distribusjon, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Oppkjøpet er Gjensidiges syvende utenfor Norge siden 2006, og konsernet har nå betydelig virksomhet i Norden og Baltikum. Etter overtagelsen av Nykredit Forsikring vil i overkant av en fjerdedel av konsernets premieinntekter komme fra virksomhet utenfor Norge.

-Gjensidige er blant Nordens mest kostnadseffektive forsikringsselskaper. Gjennom ytterligere ekspansjon oppnås stordriftsfordeler. Derfor kommer vi fortsatt til å søke vekst utenfor Norge, sier Baastad.

I forbindelse med kjøpet innleder Gjensidige et langsiktig strategisk samarbeid med Nykredit-konsernet, som Nykredit Forsikring hittil har vært del av. Nykredit er et av Danmarks største finanskonsern, med aktiviteter innen bank, forsikring, pensjon og eiendomsmegling. Konsernet har omfattende distribusjon, inkludert 70 rådgivningskontorer og to eiendomsmeglerkjeder med totalt 310 kontorer. Som del av samarbeidet skal Nykredit distribuere skadeforsikring for Gjensidige.

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen Tlf: 952 33 382

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner