Gjensidige kjøper Tennant

Gjensidige har inngått avtale om kjøp av det svenske skadeforsikringsselskapet Tennant Insurance Group AB, som inkluderer datterselskapet Tennant Forsäkring AB med forretningsvirksomhet både i Sverige og Norge.

Gjensidige vil, forutsatt myndighetenes godkjennelse, overta samtlige aksjer i Tennant der de største eierne er Holta Invest (49 %) og selskaper relatert til Høegh-konsernet (25 %).  

Kjøpet inngår i Gjensidiges strategi om nordisk ekspansjon innen skadeforsikring og vil være en inngang til det svenske markedet, og danner ytterligere grunnlag for videreutvikling av en nordisk forretningsmodell. Samtidig vil kjøpet utgjøre en plattform for satsing på såkalte ”white label” – leveranser, som det er en betydelig etterspørsel etter i forsikringsmarkedet. Tennant har blant annet i flere år hatt et samarbeid med Toyota om ”Toyota forsikring”, og Sandnes Sparebank. 

DnBNOR Markets og ABN AMRO har vært finansielle rådgivere for henholdsvis Tennant og Gjensidige.     

Fakta om Tennant

  • 100 000 kunder
  • Totalt 84 medarbeidere fordelt på Oslo og Stockholm
  • Premievolum på ca 540 millioner SEK
  • Tilbyr forsikringer på områdene bil, villa, innbo, hytte, båt, reise og noe på næringsliv

www.tennant.no

Fakta om Gjensidige

  • Markedsleder på skadeforsikring i Norge
  • Ca 15 milliarder kroner i premieinntekter
  • 3,7 milliarder kroner i driftsresultat i 2006
  • Har lansert bank- og sparevirksomhet i Norge 
  • Virksomhet i Danmark og Baltikum

www.gjensidige.no


Kontakt:
Visekonsernsjef Tor M. Lønnum. Tlf: 97164830
Konsernsjef i Tennant, Per Fornander. Tlf: + 46 703167765

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner