Gjensidige vurderer egenkapitalinstrument

Konsernstyret i Gjensidige har besluttet at selskapet skal igangsette et prosjekt for å forberede utstedelse av et børsnotert egenkapitalinstrument.

Hensikten med dette er å kunne øke kjernekapitalen slik at selskapet får større handlefrihet og muligheter til å delta i de strukturendringene som preger finansbransjen i Norden. En børsnotering vil, samtidig som det setter en verdi på selskapet, etablere et verdipapir som kan benyttes ved eventuelle oppkjøp.

Prosjektet vil blant annet innebære en verdifastsettelse av selskapet, og andre aktiviteter som er nødvendige før en eventuell børsnotering. Samtidig skal selskapet gjennomføre grundige analyser for å avklare ulike spørsmål knyttet til valg av egenkapitalinstrument, og andre forhold av betydning før en beslutning om børsnotering. Først og fremst vil det arbeides med de muligheter grunnfondsbeviset gir. 

Prosjektet har en målsetting om at selskapet kan være notert på Oslo Børs i løpet av 2. halvår 2007. En beslutning om selskapet skal børsnoteres tas av Gjensidiges generalforsamling. En foreløpig behandling vil skje på ordinær generalforsamling den 21. april, og en eventuell endelig behandling vil skje så tett som mulig opp mot en børsnotering.

En eventuell børsnotering krever myndighetenes godkjennelse. 

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 95233382
Visekonsernsjef Tor Magne Lønnum. Tlf: 97164830 

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner