GJF: Årsrapport 2016

Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2016 i styremøte 8. mars 2017.

Årsregnskapet ble fastsatt uten endringer fra det foreløpige årsregnskapet som ble offentliggjort 9. februar 2017.

Årsrapporten for 2016 er vedlagt denne meldingen og er også publisert på www.gjensidige.no/rapportering.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere spørsmål, kontakt:

Direktør investorkontakt: Janne Flessum, Tlf: +47 915 14 739

Informasjonsdirektør: Øystein Thoresen, Tlf: +47 952 33 382

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner

Dokumenter og linker