Innkalling til ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA avholdes torsdag 6. april 2017 Kl. 17.00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.
Registrering fra kl. 16.30.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen samt vedlegg følger vedlagt. Innkallingen sendes til aksjeeierne 14. mars 2017.

Innkalling og vedlegg gjøres også tilgjengelig på Gjensidiges nettsider www.gjensidige.no/foretaksstyring.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontaktpersoner, Gjensidige Forsikring ASA:
Direktør investorkontakt: Janne Flessum, Tlf: 915 14 739
Investorkontakt: Katharina H. Hesbø, Tlf: 993 62 804

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.