Kjøp av egne aksjer / primærinnsiderhandler

På vegne av Gjensidige (OSE:GJF) har DNB 15. mai 2014 kjøpt 35.626 aksjer.

Aksjene er kjøpt til snittkurs NOK 113,1863 per. aksje.

35.095 aksjer er videresolgt til ansatte som ledd i Gjensidiges aksjespareordning, til kurs NOK 113,1863 per. aksje.

Beholdningen av egne aksjer er etter dette 70.484.

Kjøp av aksjer knyttet til aksjespareordningen for første kvartal 2014 er avsluttet.

Aksjer videresolgt til ansatte primærinnsidere fremgår, sammen med bonusaksjer tildelt i henhold til vilkårene i tidligere års aksjespareordning, av vedlegg. Bonusaksjer tildeles uten ytterligere vederlag.

For beskrivelse av aksjespareordningen, se børsmelding datert 11. desember 2013.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktpersoner:

Direktør Investorkontakt: Janne Flessum, tlf: +47 915 14 739

Informasjonsdirektør: Øystein Thoresen, tlf: +47 952 33 382

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.