Kjøp av egne aksjer/ primærinnsiderhandler

På vegne av Gjensidige (OSE:GJF) har DNB 6. februar 2014 kjøpt 83.297 aksjer til bruk i Gjensidiges aksjespareordning og godtgjørelsesordning. Aksjene er kjøpt til snittkurs NOK 120,0282 per aksje. Kjøp av aksjer knyttet til aksjespareordningen for fjerde kvartal 2013 er avsluttet.

41.497 aksjer er videresolgt til ansatte som ledd i Gjensidiges aksjespareordning, til kurs NOK 120,0282 per aksje.

31.662 aksjer er tildelt ledende ansatte til kurs NOK 120,0282, som variabel godtgjørelse. For nærmere beskrivelse av aksjebasert betaling til ledende ansatte, se note 27 i årsrapporten for 2012.

Aksjer videresolgt eller viderefordelt til ansatte primærinnsidere fremgår av vedlegg.

Gjensidiges beholdning av egne aksjer er etter dette 69.953 aksjer.

For beskrivelse av aksjespareordningen, se børsmelding datert 13. desember 2012

Kontaktpersoner:

Direktør Investorrelasjoner, Gjensidige Forsikring ASA: Janne Flessum Tlf: +47 915 14 739

Informasjonsdirektør, Gjensidige Forsikring ASA: Øystein Thoresen. Tlf: +47 952 33 382

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.