Konserndirektør Cecilie Ditlev-Simonsen slutter i Gjensidige

Konserndirektør Cecilie Ditlev-Simonsen har valgt å slutte i Gjensidige etter fem år som ansvarlig for merkevare, kommunikasjon og marked.


- Jeg har hatt gleden av å bygge opp et av Nordens beste kommunikasjons- og marketingmiljøer. Sammen har vi levert solide forretningsmessige resultater gjennom utvikling av ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi, ny visuell profil, nye digitale portaler og nye markedskonsepter. I år har vi hatt ansvar også for Gjensidiges 200-års jubileum, med aktiviteter eksternt og internt i hele Skandinavia. Jeg kan ikke tenke meg et bedre punktum for en fantastisk tid i Gjensidige, sier Cecilie Ditlev-Simonsen, som slutter i midten av november.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad beklager Cecilies beslutning, men sier han har forståelse for at hun ønsker å forfølge nye karrieremuligheter.

- Cecilie har ledet Gjensidiges kommunikasjons- og markedsarbeid på en meget god måte, med viktige bidrag til selskapets omdømme, merkestyrke, kundetilfredshet og forretningsmessige resultater. Gjensidige har i løpet av de siste fem årene vunnet viktige priser innenfor flere av fagområdene som Cecilie har hatt ansvar for, noe som også sier mye om kvaliteten på arbeidet som hun og teamet hennes har levert, sier Baastad.

Fagområdene som Ditlev-Simonsen har hatt ansvar for vil bli fordelt mellom konsernområdene Konsernstab Fellestjenester (kommunikasjon), Privat Norge (marketing, merkevare og spons), og Teknologi og Utvikling (portal).

Konserndirektør Cecilie Ditlev-Simonsen Tlf: 47 415 59 250
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Flessum Tlf:  47 915 14 739

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 24 milliarder kroner i 2015, mens forvaltningskapitalen utgjorde 129 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner

Dokumenter og linker