Ny leder i Hjelp24

Lise Westly (48) er ansatt som ny administrerende direktør i helseforetaket Hjelp24, som er et heleid datterselskap i Gjensidigekonsernet.

Lise Westly kommer fra stillingen som administrerende direktør i Capio/Volvat Medisinske Senter. Westly er utdannet farmasøyt og har i tillegg en MBA fra Henley Business School, University of Reading. Hun tiltrer sin nye jobb i løpet av mars. Stillingen inngår i Gjensidiges konsernledelse.

Kort om Hjelp24:
Hjelp24 er Norges største og ledende aktør innen privat helse og dekker hele behandlingskjeden:

  • Forebyggende helse
  • Behandling
  • Sykehus
  • Rehabilitering
  • Hjelp til tilbakeføring til arbeidslivet
  • Kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø
  • Trygghetsalarm
  • Krisehåndtering

Selskapet har 700 ansatte og 40 lokalkontorer spredd over hele landet.

Mer info om Hjelp24 på:
www.hjelp24.no

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 95233382
Lise Vestly Tlf 90833431

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner