Nye medlemmer i Gjensidiges konsernledelse

Catharina Hellerud (43) er utnevnt til konserndirektør med ansvar for finans og Mats C. Gottschalk (34) er utnevnt til konserndirektør med ansvar for strategi, oppkjøp og transaksjoner (M&A). Begge tiltrer 19. desember.

Hellerud har erfaring som leder for Investor Relations i Gjensidige og har tidligere blant annet arbeidet med oppfølging av børsnoterte selskaper ved Oslo Børs, og som revisor i Ernst & Young. Hun er statsautorisert revisor og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Gottschalk har mange års erfaring som leder og seniorrådgiver i den internasjonale investeringsbanken Goldman Sachs og har tidligere arbeidet i investeringsbanken J.P. Morgan. Han har en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU.

-God kostnadskontroll og strategisk forvaltning av Gjensidiges investeringsportefølje er avgjørende for å nå våre lønnsomhetsmål. Catharina har gjort en meget solid innsats på disse områdene som konstituert finansdirektør, og det gleder meg å kunne bekrefte at hun fortsetter i denne rollen som fast medlem av konsernledelsen, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

-Mats vil styrke vår kapasitet på strategi og M&A-området. Vi har hatt gleden av å samarbeide med Mats som rådgiver frem mot børsnoteringen av Gjensidige i 2010, og vet at vi nå får en av markedets fremste eksperter på laget, sier Baastad.

Flere endringer har vært gjennomført i Gjensidiges konsernledelse det siste året. IKT og Oppgjør ble fra juni i år representert i konsernledelsen for første gang, og det ble i løpet av andre halvår etablert nordiske konsernfunksjoner for områdene IKT og Oppgjør, Produkt og Pris, og Merkevare, Kommunikasjon og Marked.

-Alle medlemmer av Gjensidiges konsernledelse skal være tett på strategi, finans, drift, marked og utvikling, i tillegg til endringsprosesser for å etablere ny bransjestandard for salg og service gjennom selvbetjening og produktforenkling, sier Baastad.

Foruten Baastad, Gottschalk og Hellerud, består Gjensidiges konsernledelse av:

  • Bjørn Asp, Pensjon og Sparing
  • Sigurd Austin, Næringsliv
  • Martin Danielsen, Produkt og prising
  • Cecilie Ditlev-Simonsen, Merkevare, Kommunikasjon og Marked
  • Hege Yli Melhus, Privat
  • Kim Rud-Petersen, Internasjonal forsikring
  • Jørgen Ringdal, Konsernstab/fellestjenester
  • Kaare S. Østgaard, Oppgjør og IKT

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf: 915 14 739

Gjensidige Forsikring ASA er Norges største skadeforsikringsselskap med en markedsandel i 2010 på 27,9 prosent. Konsernet tilbyr også bank og pensjon i Norge, og skadeforsikring i Danmark, Sverige og Baltikum. Det er cirka 3200 ansatte i selskapet, hvorav 2200 i Norge. Sum driftsinntekter var 18,8 milliarder kroner i 2010, mens forvaltningskapitalen utgjorde 84 milliarder.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner

Dokumenter og linker