Nykredits salg av Nykredit Forsikring A/S til Gjensidige er gjennomført

Nykredit Realkredit A/S underskrev den 8. mars 2010 en bindende avtale om salg av Nykredit Forsikring A/S til Gjensidige Forsikring BA.

Gennemføring av transaksjonen var betinget av vanlige vilkår, herunder godkjennin fra de finansielle tilsynsmyndighetene i Danmark og Norge. Da samtlige vilkår er opfyllt, har parterne gjennomført transaksjonen den 29. april 2010.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner