Nytt solid år for Gjensidige

  • Driftsresultat: 3,7 milliarder kroner (4,1 milliarder kroner i 2005)
  • Resultat etter skatt: 3,3 milliarder (3,6 mrd. kroner)
  • Totalkostnadsprosent: 94,6 (91,3)

Gjensidigegruppen leverer et solid resultat for 2006. Det foreløpige driftsresultatet er beregnet til 3,7 milliarder kroner. Både i 2005 og 2006 inkluderer resultatet regnskapsmessige gevinster på 1,3 milliarder kroner fra salg av aksjer i DnB NOR. Forsikringsresultatet er noe svakere enn i 2005 som følge av flere skader og høyere erstatningsutbetalinger. Selskapet forventer god lønnsomhet i forsikringsvirksomheten også i 2007. Skjerpet konkurranse om de gode kundene vil utfordre Gjensidiges posisjon, og en svekkelse av lønnsomheten må derfor påregnes de kommende årene. Selskapet har igangsatt et betydelig arbeid med å forenkle administrative prosesser, og å øke salgskraften gjennom flatere organisasjonsstruktur og nye arbeidsmåter. 

- Til tross for en betydelig økning i konkurransen i markedet, befester vi vår markedsposisjon og oppnår meget god lønnsomhet. Kombinasjonen av et sterkt merke, gode produkter til riktig pris og belønning av breddekunder gjør oss meget konkurransedyktige, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Rekordrask etablering av bank og sparing
Gjensidige kan nå presentere et komplett tilbud av finans- og trygghetsprodukter. Gjensidige Bank, som ble lansert i januar i år, har fått svært positiv mottakelse. Samtidig har Gjensidige Pensjon og Sparing etablert seg som en betydelig aktør i sitt marked. Per 31.12. hadde selskapet en andel av OTP-markedet på ca 10 prosent av antall ordninger. Etableringene av bank og sparing bekrefter at selskapet har evne til raskt å realisere nye konkurransedyktige satsinger.  

Kontakt:

  • Konserndirektør Jørgen Ringdal, tlf. 901 86 261
  • Informasjonsdirektør Øystein Thoresen, tlf. 952 33 382

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner