Salg av Hjelp24 gjennomført

Vi viser til børsmelding av 29.juni 2011.

Gjensidiges salg av Hjelp24 AS til fond forvaltet av Herkules Capital er i dag gjennomført i henhold til avtale mellom partene.

Administrerende direktør i Hjelp24, Lise Westly, trer som følge av transaksjonen ut av konsernledelsen i Gjensidige Forsikring ASA.

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandelloven §5-12

IR-direktør Finn Anonsen. Tel: 47 918 94 737

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner

Dokumenter og linker