Sikkerhet knyttet til Notars eiendomsmeglere

​Gjensidige Forsikring BA har i egenskap av sikkerhetsstiller for Notarkjeden etablert et oppgjørsselskap som vil forestå og avslutte alle eiendomshandler, herunder oppgjør og hjemmelsoverføringer.

Siktemålet er å sørge for minst mulig forsinkelser for Notarkjedens kunder.
 
Kredittilsynet har i dag gitt konsesjon til selskapet som er stiftet med det formål å ordne opp for de av Notars selskaper som har fått tilbakekalt sin konsesjon. Selskapet vil også kunne bistå øvrige selskaper i Notarkjeden med oppgjør i en overgangsperiode.  
 
Gjensidige Forsikring vil gjennom denne ordningen også sikre at de som har rettmessige krav får dette dekket innenfor sikkerhetsstillelsens rammer.
 
Selskapets navn er Glitne Oppgjørssentral AS. Adresse: Drammensveien 288, 1326 Lysaker.
 
Kontakt:

Glitne Oppgjørssentral AS
Line Taylor Hagen. Tlf: 24 15 24 35

E-post: line.hagen@gjensidige.no 

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 95233382

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner