Tredje kvartal 2008: Et godt kvartalsresultat

​Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt i tredje kvartal på 1.199,3 millioner kroner, mot 843,3 millioner kroner i samme periode i fjor.

  • Resultat før skatt: 1.199,3 millioner kroner (843,3 millioner kroner i 2007)
  • 5,3 prosent vekst i kvartalet i opptjente premieinntekter innen skadeforsikring
  • Underwriting-resultat: 345,5 millioner kroner (432,5 millioner kroner)
  • Combined ratio i skadevirksomheten: 91,5 (88,4)
  • Netto finansinntekter: 938,2 millioner kroner (502,6 millioner kroner)

Positiv kostnadsutvikling
Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt i tredje kvartal på 1.199,3 millioner  kroner, mot 843,3 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwriting-resultat, viser en nedgang fra samme periode i fjor og skyldes flere større skader innenfor næringsliv i Norge. Utviklingen i netto finansinntekter preges av gevinst ved salg av aksjer i Lindorff på 935,9 millioner kroner, og ytterligere nedskrivning på investeringen i Storebrand på 180,5 millioner kroner.

Kostnadsutviklingen er fortsatt positiv. Kostnadsandelen i kvartalet for skadevirksomheten ble 15,4, mot 15,9 i samme kvartal i fjor.

Gjensidige Forsikring har frem til og med 2007 hatt skattefritak for inntekt og formue som skriver seg fra brann- og husdyrforsikring. I forslag til nytt statsbudsjett for 2009 foreslås det å oppheve dette skattefritaket fra inntektsåret 2008. Endringene er implementert i regnskapet fra tredje kvartal 2008. 

I oktober økte Gjensidige sin eierandel i Storebrand til 24,05 prosent av aksjene. Gjensidige har tro på de underliggende verdiene i selskapet, og posten utgjør nå en langsiktig strategisk investering.

Styret har gjennomført en evaluering av konsernets strategi og finansielle mål. Vekststrategien innen bredde i Norge og skadeforsikring i Norden og Baltikum står fast. Målet for combined ratio for skadevirksomheten senkes fra nåværende nivå på 97 til mellom 90-93 fra og med 2011.

- Lønnsomheten i forsikringsvirksomheten for året forventes å bli tilfredsstillende, og nye distribusjonskanaler vil gi grunnlag for økt markedskraft. Samtidig må vi forvente at uroen i finansmarkedet vil sette sitt preg på resultatene i 2008. Gjensidige står imidlertid finansielt sterkt i den turbulente tiden vi nå er inne i, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.   


Kontakt:
Visekonsernsjef Tor Magne Lønnum. Tlf: 97164830
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 95233382
       

Fra 1. januar 2007 rapporterer Gjensidige konsernregnskapet etter internasjonale regnskapsstandarder(IFRS). Resultater og balanse, nøkkeltall og sammenligningstall bygger på IFRS. For nærmere beskrivelse av effektene ved overgang til IFRS vises det til eget Transition Document, tilgjengelig på www.gjensidige.no.

 

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner

Dokumenter og linker