Tredje kvartal 2009: Fortsatt sterk resultatutvikling

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt i tredje kvartal på 1.244.3 millioner kroner, mot 1.199,3 millioner kroner i tilsvarende periode i 2008.

  • Resultat før skatt: 1.244,3 millioner kroner (1.199,3 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor)
  • Underwriting resultat i skadeforsikringsvirksomheten: 259,0 millioner kroner (345,7 millioner kroner)
  • Solid finansresultat: 1.060,1 millioner kroner (925,3 millioner kroner)
  • God resultatutvikling i pensjon og sparing. Forvaltningskapitalen økte med 21,2 prosent i kvartalet
  • Inngått avtaler om betydelige bankinvesteringer i SpareBank 1 SR Bank og oppkjøp av Citibanks norske virksomhet innen forbruksfinansiering

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt i tredje kvartal på 1.244,3 millioner kroner, mot 1.199,3 millioner kroner i tilsvarende periode i 2008. Resultatet for skade-forsikringsvirksomheten, målt gjennom underwriting resultat, ble på 259,0 millioner kroner i kvartalet, mot 345,7 millioner kroner i samme periode i fjor. Finansresultatet i kvartalet ble solid med 1.060,1 millioner kroner, en positiv utvikling fra 925,3 millioner kroner i fjor. 

Det samlede resultatet for årets tre første kvartaler ble på 2.582,7 millioner kroner, mot et resultat på 960,6 millioner kroner etter samme periode i fjor. Resultatet for skadeforsikringsvirksomheten per tredje kvartal utgjorde 675,5 millioner kroner, mot 693,0 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

- Forsikringsresultatet preges av lavere lønnsomhet enn tidligere, blant annet som en følge av press på inntektene. Ytterligere tiltak for å styrke risikomarginen i forsikringsvirksomheten og reduserte kostnader tilpasset premieutviklingen er nødvendig for å sikre en fortsatt positiv resultatutvikling, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

 

Millioner kroner   Q3 2009  Q3 2008   9M 2009  9M 2008  2008  
Forfalt bruttopremie totalt  3.681 3.446  14.482  16.953 17.429
Skadeprosent skadeforsikring  77,3 %  76,0 % 77,1 %  77,3%  77,4 %
Kostnadsandel skadeforsikring 16,2 % 15,4 %  17,2 % 16,7 %  17,0 %
UW-resultat skadeforsikring 259  346 676  693 860 
Netto inntekt fra investeringer  1.060 925 2.139 493 (259)
Resultat før skatt 1.244 1.199 2.583 961 307
Resultat etter skatt 934 813 1.911 1.313  486

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 95233382
Visekonsernsjef Tor Magne Lønnum. Tlf: 97164830 

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner