Tredje kvartal 2014: Fortsatt solid premievekst og godt resultat

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1.336,7 millioner kroner (1.673,3) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 755,0 millioner kroner (852,5). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 1,0 prosent (1,5), tilsvarende 552,0 millioner kroner (825,7). Resultat etter skatt ble 997,7 millioner kroner (1.328,2), tilsvarende 2,00 kroner per aksje (2,66). Forsikringsresultatet ble drevet av solid premievekst og god underliggende skadeutvikling, men negativt påvirket av noe mer lyn- og tordenskader. Storskadeinnslaget var høyere enn i tilsvarende periode i fjor, blant annet som følge av ett skybrudd i Danmark og Sverige i slutten av august. Samlet nivå på storskader var likevel fortsatt lavere enn hva som normalt forventes. Både Bank og Pensjon og sparing viste resultatforbedring fra samme periode i fjor som følge av volumvekst. Finansresultatet i kvartalet var tilfredsstillende gitt et utfordrende rentebilde.

-Jeg er godt fornøyd med at vi klarer å kombinere fortsatt solid vekst med god lønnsomhet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. - Resultatet vitner om god drift, og bekrefter at vårt arbeid med risikoseleksjon, pristilpasninger og prosessforbedringer gir resultater i et marked med sterk konkurranse, sier Baastad.

Hittil i år fikk konsernet et resultat før skatt på 4.240,5 millioner kroner (3.291,0). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 2.055,1 millioner kroner (1.643,9). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 3,6 prosent (2,8), tilsvarende 2.059,0 millioner kroner (1.603,2). Resultat etter skatt ble 3.225,5 millioner kroner (2.536,1), tilsvarende 6,45 kroner per aksje (5,07). Forsikringsresultatet ble positivt påvirket av solid premievekst på 8,6 prosent og god kostnadskontroll. Videre var den underliggende skadeutviklingen god, blant annet som følge av gunstige værforhold. Høyere storskadeinnslag ble delvis kompensert av en noe høyere avviklingsgevinst. Gjensidige Bank viste en god resultatutvikling i perioden, drevet av volumvekst og effektiv drift. Også Pensjon og sparing viste positiv resultatutvikling.

Gjensidige utstedte et ansvarlig obligasjonslån pålydende 1,2 milliarder kroner i kvartalet. Styret har vedtatt at overskuddskapital tilsvarende 2,0 milliarder kroner, eller 4,00 kroner per aksje, skal deles ut i ekstra utbytte og at lønnsomhetsmålene for skadeforsikringsvirksomheten videreføres.

Hovedpunkter tredje kvartal 2014 (tredje kvartal 2013):

 • Resultat før skattekostnad: 1.336,7 millioner kroner (1.673,3)
 • Resultat per aksje: 2,00 (2,66)
 • Premieinntekter: 5.203,6 millioner kroner (4.866,9)
 • Forsikringsresultat: 755,0 millioner kroner (852,5)
 • Combined ratio: 85,5 (82,5)
 • Kostnadsandel: 14,5 (14,8)
 • Finansresultat: 552,0 millioner kroner (825,7)

Hovedpunkter hittil i år (hittil i år 2013):

 • Resultat før skattekostnad: 4.240,5 millioner kroner (3.291,0)
 • Resultat per aksje: 6,45 (5,07)
 • Premieinntekter: 15.172,4 millioner kroner (13.970,6)
 • Forsikringsresultat: 2.055,1 millioner kroner (1.643,9)
 • Combined ratio: 86,5 (88,2)
 • Kostnadsandel: 14,9 (15,3)
 • Finansresultat: 2.059,0 millioner kroner (1.603,2)

Kontakt:

Analytikere og investorer: Direktør investorkontakt Janne Flessum, Tlf: + 47 915 14 739
Investorkontakt Linn Soltvedt, Tlf: + 47 411 10 555

Presse: Informasjonsdirektør Øystein Thoresen, Tlf: + 47 952 33 382

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert på Oslo Børs.I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.400 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 20,9 milliarder kroner i 2013, mens forvaltningskapitalen utgjorde 108,9 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.