Vedtok omdanning til allmennaksjeselskap (ASA)

Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring BA har vedtatt omdanning av selskapet til allmennaksjeselskap

Fra tidspunktet for omdanningen vil alle aksjene bli eiet av Gjensidigestiftelsen. Ved en fremtidig børsnotering av Gjensidige Forsikring vil stiftelsen selge en andel på mellom 25 og 40 prosent av aksjene i markedet. Dette vil trolig skje i løpet av 2. halvår 2010, under forutsetning av at situasjonen i aksjemarkedet er tilfredsstillende.

Gjennomføringen av omdanningen forutsetter godkjennelse fra myndighetene, og at Gjensidigestiftelsen samtidig får godkjent omdanning til finansstiftelse. Det er ventet at myndighetsgodkjennelse vil foreligge innen utløpet av juni.

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen Tlf: 952 33 382

Om oss

Gjensidige er en av de ledende aktørene innen skadeforsikring i Norden. Konsernet tilbyr skadeforsikringsprodukter i Norge, Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I tillegg tilbys nettbank for privatpersoner, pensjons- og spareprodukter, samt helsetjenester i Norge. Gjensidige er en av Norges mest kjente merkevarer. Både selskapets logo og Vekteren har høy anerkjennelse. Skadevirksomheten har sine røtter tilbake til 1820-tallet og Vekteren har vært varemerket for forsikringsvirksomhet i mer enn 75 år. Gjennom 2007 og 2008 er Vekteren også lansert i de øvrige landene hvor Gjensidige driver forsikringsvirksomhet. Helsesatsningen skjer under varemerket Hjelp24.

Abonner