Glitnir tror på kultursponsing: Bankens internasjonale kulturfond blir mer aktivt i Norge


Pressemelding

Glitnir tror på kultursponsing:
Bankens internasjonale kulturfond blir mer aktivt i Norge

Oslo/Ålesund/Trondheim – 10. januar 2007 – Glitnir, som er et nordisk bank- og finanskonsern med Norge og Island som hjemmemarkeder, er i gang med sitt første kulturfinansierings­prosjekt i Norge. Engasjementet skjer gjennom Glitnirs kulturfond. Dette fondet, som hittil har vært forbeholdt Island, vil heretter også bidra med økonomisk støtte til relevante kulturformål i Norge. Glitnirs kulturfond ble opprettet for 19 år siden. Fondet har vokst parallelt med Glitnirs internasjonale ekspansjon. I 2005 støttet fondet rundt 180 kulturprosjekter med vel 10 millioner kroner og i 2006 støttet fondet over 200 kulturprosjekter med vel 15 millioner kroner.

– Glitnir er engasjert i prosjekter over hele verden innen våre satsingsområder som er fiskeri/havbruk, offshore supply og fornybar energi. I Norge har vi investert ca. 4,5 milliarder i løpet av noen få år på oppkjøp innen bank og finanssektoren og eier BNbank og Glitnir Bank, Glitnir Securities, Glitnir Factoring, UNION Gruppen (50,1 prosent) og Norsk Privatøkonomi (45 prosent). Gjennom kulturfondet vårt vil vi øke kjennskapen til Glitnir, vise hva vi står for og skape lokalt engasjement knyttet til å støtte aktiviteter innen det utvidede kulturbegrepet. Hvis vi kan støtte gode kulturelle formål, samtidig som vi styrker egen merkevare, tror vi det er riktig bruk av penger, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Richard Johansen i Glitnir.

Johansen mener fjorårets debatt, der sentrale næringslivsaktører varslet at de trekker seg ut av kultursponsing, må tas på alvor i kulturlivet. Han mener næringslivet bør jobbe sammen med kulturlivet for å stanse en uheldig utvikling hvor kultursponsing blir umulig.
– Glitnir tror sponsing fra næringslivet vil gi viktige bidrag til norsk kulturliv i tiden fremover. Men alle parter er avhengige av et godt samarbeid, og alle bør være åpne med at sponsing og støtte gis med en klar agenda – enten det gjelder fremme av merkenavn eller salg av produkter og tjenester, sier Johansen.

Bjørn Richard Johansen ser samarbeid mellom kulturliv og næringsliv som viktig og sier Glitnir i årene fremover vil være langt mer aktiv i Norge innenfor kulturstøtte og sponsing.
– Vi er helt ærlige på at vi ser dette som god markedsføring som vil bidra til å øke kjennskapen til Glitnir og hva vi står for, sier Johansen. Våre verdier er rask, smart og grundig. Videre skal det være artig å jobbe med oss, eller samarbeide med oss, forteller Johansen.

Nylig ble det kjent at Glitnir ønsker å bidra med kr. 250.000 til Herøy kommune for å få Knut Steens statue av Kong Olav til Fosnavåg. – På få år er det i Herøy utviklet et ledende miljø i offshore-supplynæringen, der vi er en sentral og ledende internasjonal bank. Gjennom å støtte dette prosjektet vil vi bidra til å sette Herøy kommune på kartet, sier Johansen.

For ytterligere informasjon:
Bjørn Richard Johansen, kommunikasjonsdirektør i Glitnir, telefon 47 800 100 eller e-post: brj@glitnir.no

For mer informasjon om vårt bidrag til Herøy Kommune, Arnulf Goksøyr, ordfører telefon 70081302 og mobil 901 07 135, internett: www.heroy.kommune.no

For informasjon om Glitnir: www.glitnirbank.com og www.glitnir.no

Henvendelser i form av søknader til kulturfondet i Norge skjer til e-post adressen: kultur@glitnir.no


Fakta om Glitnir:
Glitnir er en ledende finansgruppe på Island og i Norge som tilbyr brede bank- og forsikringstjenester. Bankgruppen har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, England, Luxemburg, Canada og Kina. Glitnir er notert på Islands Børs (Kauphöll Íslands). I Norge eier Glitnir-konsernet Glitnir Bank ASA, med hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Fosnavåg og Oslo. BNbank, med hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo, Glitnir Securities og Glitnir Kapitalforvaltning i Oslo, Glitnir Factoring i Ålesund, samt 50.1 prosent av UNION Gruppen i Oslo. I Sverige eier selskapet det ledende meglerforetaket Glitnir (tidligere Fischer Partners) i Stockholm. BNbank eier 45 prosent av aksjene i Norsk Privatøkonomi ASA med 12 kontorer i Norge inkludert i Ålesund. Totalt har Glitnir-konsernet 1.300 ansatte, hvorav ca. 300 i Norge (inkludert 90 i Norsk Privatøkonomi ASA). For mer informasjon, se: www.glitnir.no og www.glitnirbank.com

------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no